Obszerne studium o przestepczosci wsród nieletnich na zaniedbanych obszarach Wielkiego Bostonu

wrz.. 7, 2019 by

Obszerne studium o przestępczości wśród nieletnich na zaniedbanych obszarach Wielkiego Bostonu, podjęte przez Sheldona i Eleanor Glueck, wykazuje, iż klasa społeczna nie jest jedynym decydującym czynnikiem. Glueckowie porównali 5 chłopców

PODATNOSC NA PRZESTEPCZOSC

wrz.. 6, 2019 by

PODATNOŚĆ NA PRZESTĘPCZOŚĆ. Wszystkie dzieci są okresowo poddawane naciskom i pokusom, które ciągną je i popychają w kierunku przestępczości. Dzieci, które uległy tym naciskom, stają się bardziej podatne niż inne;

Nieoczekiwany gwałtowny wzrost zakrzepicy w lewej komorze urządzenia AD 3

wrz.. 3, 2019 by

Wspólna data zamknięcia dla pacjentów w Cleveland Clinic to 5 marca 2013 r .; dla tych w Barnes-Jewish Hospital, 10 września 2013; oraz dla osób z Centrum Medycznego Duke University,

Letrozol kontra Clomiphene na niepłodność w zespole policystycznych jajników

wrz.. 2, 2019 by

Clomiphene to obecnie leczenie niepłodności pierwszego rzutu u kobiet z zespołem policystycznych jajników, ale inhibitory aromatazy, w tym letrozol, mogą skutkować lepszymi wynikami w ciąży. Metody W tej podwójnie ślepej,

Nieoczekiwany gwałtowny wzrost zakrzepicy w lewej komorze urządzenia AD 9

wrz.. 2, 2019 by

Może to wyjaśniać różnice pomiędzy naszymi danymi i zgłoszonymi zdarzeniami INTERMACS. Jednak możliwe jest, że przed 2011 rokiem nie rozpoznano zakrzepicy pompy, a kliniczna ewidentna zakrzepica nie rozwinęła się u

Badanie przesiewowe raka piersi – punkt widzenia grupy roboczej IARC cd

wrz.. 1, 2019 by

Po dokładnym rozważeniu ograniczeń badań kliniczno-kontrolnych w ocenie skuteczności, badania te zostały również uznane za dostarczające informacji, które były istotne dla zorganizowanych programów badań przesiewowych oraz dla innych miejsc, takich

Telehealth czesc 4

wrz.. 1, 2019 by

Ponadto, AMA utworzyło niedawno wielostronny organ zwany Grupą Doradczą ds. Płatności Medycyny Cyfrowej, która koncentruje się między innymi na kodowaniu i płatnościach (Ahlman J: komunikacja osobista). Bardziej kompletny zestaw kodów

FDA i testy genomiczne – prawo do regulacji ad 7

wrz.. 1, 2019 by

Wymaga to gromadzenia i przeglądu dowodów w trakcie całego komercyjnego okresu testowania i rzeczywiście wymaga dostępu do danych po wprowadzeniu na rynek nie tylko z tego testu, ale także z

FDA i testy genomiczne – prawo do regulacji czesc 4

wrz.. 1, 2019 by

Niestety, potrzebne zasoby danych zewnętrznych nie istnieją i trzeba je tworzyć. Aby tak się stało, rola FDA nie może pozostać biernym wyznaniem trzech uznanych przez FDA 3 baz danych genomowych

Kryptogenny udar i leżące u podstaw migotanie przedsionków AD 2

wrz.. 1, 2019 by

Jednak różnice między badaniami pod względem kryteriów kwalifikowalności, punktów końcowych i czasu trwania monitorowania utrudniają przełożenie tych wniosków na zmiany w praktyce klinicznej.32 Obecne wytyczne sugerują, że należy wykonać 24