Kryptogenny udar i leżące u podstaw migotanie przedsionków AD 3

wrz.. 1, 2019 by

Sponsor (Medtronic) miał nieobowiązkowe członkostwo w komitecie sterującym, asystował przy projektowaniu badania, gromadzeniu danych i analizie danych, proponowanej treści technicznej dla rękopisu i przyczynił się do przeglądu manuskryptu, ale nie

Kryptogenny udar i leżące u podstaw migotanie przedsionków AD 2

wrz.. 1, 2019 by

Jednak różnice między badaniami pod względem kryteriów kwalifikowalności, punktów końcowych i czasu trwania monitorowania utrudniają przełożenie tych wniosków na zmiany w praktyce klinicznej.32 Obecne wytyczne sugerują, że należy wykonać 24

Kryptogenny udar i leżące u podstaw migotanie przedsionków

wrz.. 1, 2019 by

Aktualne wytyczne zalecają co najmniej 24 godziny monitorowania elektrokardiograficznego (EKG) po udarze niedokrwiennym, aby wykluczyć migotanie przedsionków. Jednak nie ustalono najbardziej skutecznego czasu trwania i rodzaju monitorowania, a przyczyna udaru

Letrozol kontra Clomiphene na niepłodność w zespole policystycznych jajników AD 8

wrz.. 1, 2019 by

Rozbieżne wyniki z podobnymi lekami mogą odzwierciedlać większą supresję aromatazy letrozolem niż anastrozolem 16. W przypadku kobiet z historią raka piersi poddanych stymulacji jajników gonadotropinami letrozol był związany ze znacznie

Letrozol kontra Clomiphene na niepłodność w zespole policystycznych jajników AD 7

wrz.. 1, 2019 by

W porównaniu z letrozolem, klomifen był związany z poprawą hiperandrogenemii biochemicznej i subiektywną poprawą hirsutyzmu (Tabela 4). Jednakże letrozol był związany z większym spadkiem liczby pęcherzyków antralnych (i obniżeniem poziomu

Letrozol kontra Clomiphene na niepłodność w zespole policystycznych jajników AD 6

wrz.. 1, 2019 by

Nie stwierdzono znaczących różnic między grupami pod względem liczby urodzeń żywych według cyklu leczenia (tabela S2 w dodatku uzupełniającym). Przeprowadziliśmy analizę według tertile macierzyńskiego BMI (ryc. 1B, 1C i 1D).

Letrozol kontra Clomiphene na niepłodność w zespole policystycznych jajników AD 5

wrz.. 1, 2019 by

Wyliczyliśmy, że analiza wymagałaby próbki 300 pacjentów na grupę leczoną, którą zwiększyliśmy do 375, aby pozwolić na wskaźnik rezygnacji wynoszący 20%. Testy chi-kwadrat (lub dokładny test Fishera, jeśli jakakolwiek liczba

Letrozol kontra Clomiphene na niepłodność w zespole policystycznych jajników AD 4

wrz.. 1, 2019 by

Dawkę zwiększano w kolejnych cyklach w obu grupach leczenia w przypadku braku odpowiedzi (poziom progesteronu w fazie środkowej, <3 ng na mililitr) lub słabej odpowiedzi owulacyjnej (poziomy progesteronu wskazujące na

Letrozol kontra Clomiphene na niepłodność w zespole policystycznych jajników AD 3

wrz.. 1, 2019 by

Uzyskaliśmy certyfikat poufności i stworzyliśmy repozytorium danych i próbek9. Letrozol został wykorzystany w ramach aplikacji Investigational New Drug (numer 101 671) do Food and Drug Administration (FDA). Instytucjonalna komisja rewizyjna

Letrozol kontra Clomiphene na niepłodność w zespole policystycznych jajników AD 2

wrz.. 1, 2019 by