Posted by on 1 września 2019

Poniżej przedstawiamy niektóre kluczowe kwestie, którymi należy się zająć. Inni argumentowali, że ustalenie ważności klinicznej jest działaniem po wprowadzeniu do obrotu, 8 jednak uważamy, że nieprzestrzeganie wymogu klinicznego zatwierdzania testów genomowych zanim zostaną przedłożone do zatwierdzenia przez organy regulacyjne, prawdopodobnie doprowadzi do znacznego niewłaściwego wykorzystania technologii. Kluczowe problemy i zasady ogólne
Tabela 3. Tabela 3. Geny, dla których ustalono związek między wariantami obcinającymi białka a ryzykiem raka piersi. Należy ustalić kilka kluczowych pytań w celu ustalenia ważności klinicznej. Po pierwsze, czy warianty w genie wiążą się z ryzykiem raka piersi. Po drugie, jakie warianty lub klasy wariantów wiążą się z ryzykiem. Po trzecie, jaka jest wielkość tego ryzyka. Po czwarte, jakie metody zostały użyte do oszacowania tych zagrożeń. Skoncentrujemy się na genach, w których zaproponowano rzadkie warianty, aby nadać umiarkowane lub wysokie ryzyko raka piersi. Na potrzeby tego przeglądu definiujemy umiarkowane ryzyko jako ryzyko raka piersi, zdefiniowane w kategoriach występowania choroby, które jest dwa do czterech razy wyższe niż w populacji ogólnej i wysokiego ryzyka, ponieważ częstość występowania jest większa niż cztery. czasy tak wysokie9. Pozostawiamy na boku oddzielne pytanie o przewidywanie ryzyka, w którym wykorzystuje się profilowanie oparte na genotypowaniu powszechnych polimorfizmów (patrz: Odmiany wspólne i rzadkie). Ograniczymy naszą uwagę do przewidywania ryzyka u kobiet nie dotkniętych rakiem piersi, chociaż nieco analogiczne kwestie dotyczą badań na dotkniętych chorobą kobietach. Koncentrujemy się na ryzyku raka piersi, ale podobne uwagi dotyczą innych nowotworów. W rzeczywistości, niektóre z rozważanych tu genów również predysponują do raka jajnika, raka trzustki i innych nowotworów, a niektóre z dostępnych paneli obejmują również geny przypuszczalnie zaangażowane w szerszy zakres nowotworów (Tabela 3 oraz Tabela S2 w Dodatku Dodatek). Pomijamy stosowanie testów panelowych do identyfikacji zespołów nowotworowych i do leczenia chorób u kobiet chorych na raka.
Rodzaje wariantów genetycznych
Większość testów panelowych obejmuje identyfikację sekwencji kodujących i połączeń splicingowych genów będących przedmiotem zainteresowania, często w połączeniu z alternatywnymi metodami stosowanymi do wykrywania dużych rearanżacji genomowych.35 Większość zidentyfikowanych wariantów to substytucje pojedynczej zasady i małe insercje lub delecje (indele ). Odwołujemy się do wszystkich zastępstw bezsensownych, indeksu przesunięć ramek i wariantów wpływających na składanie jako warianty skracające białko. W przypadku znacznej większości genów większość dowodów na ryzyko raka piersi wiąże się z wariantami obcinającymi białka, które mogą powodować utratę funkcji.
Testy istotności statystycznej i obciążenia
Ważne jest ustanowienie surowych poziomów istotności statystycznej. Chociaż byłoby idealnie mieć konkretne dowody dla każdego wykrytego wariantu, większość wariantów, w przypadku których istnieje podejrzenie powiązania z wysokim ryzykiem choroby, jest rzadka, a rozmiary próbek wymagane do ustalenia powiązań swoistych dla allelu z ryzykiem są tak duże jak aby uczynić to zadanie niewykonalnym. W związku z tym często stosuje się test obciążeniowy, w którym ocenia się powiązanie między posiadaniem dowolnego wariantu w określonej klasie a ryzykiem choroby.
[patrz też: przychodnia panaceum rumia, psychiatra poznań, guz potworniak ]

 1. Capital F
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: odżywka białkowa[…]

 2. Janina
  15 stycznia 2019

  Chyba bierzemy te same kapsułki

 3. Janina
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Chirurg[…]

 4. Dangle
  19 stycznia 2019

  Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

 5. Cujo
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: ortodonta, ortodoncja Kraków[…]

 6. Marbles
  23 stycznia 2019

  Testy kliniczne kazdy wie jak sa prowadzone

Powiązane tematy z artykułem: guz potworniak pimafucort w ciąży przychodnia panaceum rumia

Posted by on 1 września 2019

Poniżej przedstawiamy niektóre kluczowe kwestie, którymi należy się zająć. Inni argumentowali, że ustalenie ważności klinicznej jest działaniem po wprowadzeniu do obrotu, 8 jednak uważamy, że nieprzestrzeganie wymogu klinicznego zatwierdzania testów genomowych zanim zostaną przedłożone do zatwierdzenia przez organy regulacyjne, prawdopodobnie doprowadzi do znacznego niewłaściwego wykorzystania technologii. Kluczowe problemy i zasady ogólne
Tabela 3. Tabela 3. Geny, dla których ustalono związek między wariantami obcinającymi białka a ryzykiem raka piersi. Należy ustalić kilka kluczowych pytań w celu ustalenia ważności klinicznej. Po pierwsze, czy warianty w genie wiążą się z ryzykiem raka piersi. Po drugie, jakie warianty lub klasy wariantów wiążą się z ryzykiem. Po trzecie, jaka jest wielkość tego ryzyka. Po czwarte, jakie metody zostały użyte do oszacowania tych zagrożeń. Skoncentrujemy się na genach, w których zaproponowano rzadkie warianty, aby nadać umiarkowane lub wysokie ryzyko raka piersi. Na potrzeby tego przeglądu definiujemy umiarkowane ryzyko jako ryzyko raka piersi, zdefiniowane w kategoriach występowania choroby, które jest dwa do czterech razy wyższe niż w populacji ogólnej i wysokiego ryzyka, ponieważ częstość występowania jest większa niż cztery. czasy tak wysokie9. Pozostawiamy na boku oddzielne pytanie o przewidywanie ryzyka, w którym wykorzystuje się profilowanie oparte na genotypowaniu powszechnych polimorfizmów (patrz: Odmiany wspólne i rzadkie). Ograniczymy naszą uwagę do przewidywania ryzyka u kobiet nie dotkniętych rakiem piersi, chociaż nieco analogiczne kwestie dotyczą badań na dotkniętych chorobą kobietach. Koncentrujemy się na ryzyku raka piersi, ale podobne uwagi dotyczą innych nowotworów. W rzeczywistości, niektóre z rozważanych tu genów również predysponują do raka jajnika, raka trzustki i innych nowotworów, a niektóre z dostępnych paneli obejmują również geny przypuszczalnie zaangażowane w szerszy zakres nowotworów (Tabela 3 oraz Tabela S2 w Dodatku Dodatek). Pomijamy stosowanie testów panelowych do identyfikacji zespołów nowotworowych i do leczenia chorób u kobiet chorych na raka.
Rodzaje wariantów genetycznych
Większość testów panelowych obejmuje identyfikację sekwencji kodujących i połączeń splicingowych genów będących przedmiotem zainteresowania, często w połączeniu z alternatywnymi metodami stosowanymi do wykrywania dużych rearanżacji genomowych.35 Większość zidentyfikowanych wariantów to substytucje pojedynczej zasady i małe insercje lub delecje (indele ). Odwołujemy się do wszystkich zastępstw bezsensownych, indeksu przesunięć ramek i wariantów wpływających na składanie jako warianty skracające białko. W przypadku znacznej większości genów większość dowodów na ryzyko raka piersi wiąże się z wariantami obcinającymi białka, które mogą powodować utratę funkcji.
Testy istotności statystycznej i obciążenia
Ważne jest ustanowienie surowych poziomów istotności statystycznej. Chociaż byłoby idealnie mieć konkretne dowody dla każdego wykrytego wariantu, większość wariantów, w przypadku których istnieje podejrzenie powiązania z wysokim ryzykiem choroby, jest rzadka, a rozmiary próbek wymagane do ustalenia powiązań swoistych dla allelu z ryzykiem są tak duże jak aby uczynić to zadanie niewykonalnym. W związku z tym często stosuje się test obciążeniowy, w którym ocenia się powiązanie między posiadaniem dowolnego wariantu w określonej klasie a ryzykiem choroby.
[patrz też: przychodnia panaceum rumia, psychiatra poznań, guz potworniak ]

 1. Capital F
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: odżywka białkowa[…]

 2. Janina
  15 stycznia 2019

  Chyba bierzemy te same kapsułki

 3. Janina
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Chirurg[…]

 4. Dangle
  19 stycznia 2019

  Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

 5. Cujo
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: ortodonta, ortodoncja Kraków[…]

 6. Marbles
  23 stycznia 2019

  Testy kliniczne kazdy wie jak sa prowadzone

Powiązane tematy z artykułem: guz potworniak pimafucort w ciąży przychodnia panaceum rumia