Posted by on 1 września 2019

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa na świecie. W 2014 r. Światowe Zgromadzenie Zdrowia wezwało wszystkie narody i społeczność międzynarodową do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu kontrolowania go, w tym nadzoru jego pojawiania się i rozprzestrzeniania.1 Rozwój lekooporności w Mycobacterium tuberculosis został po raz pierwszy udokumentowany pod koniec lat czterdziestych, wkrótce po wprowadzeniu antybiotykoterapii w leczeniu gruźlicy.2 Szybko stało się jasne, że chemioterapia skojarzona może zapobiec pojawieniu się oporności na leki3 oraz że pacjenci zakażeni szczepami lekoopornymi były mniej podatne na wyleczenie.4 Niemniej jednak dopiero na początku lat 90. XX w. gruźlica lekooporna zaczęła być postrzegana jako zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zbiegło się to z wykryciem epidemii wielolekoopornej (MDR) gruźlicy (zdefiniowanej jako oporność na co najmniej rifampinę i izoniazyd), które były związane z wysoką śmiertelnością wśród pacjentów współzakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) .5-8 Nagląca potrzeba dla globalnego mechanizmu monitorowania pojawiania się i rozprzestrzeniania oporności na leki przeciwprątkowe stało się jasne.
W 1994 r. Światowy program walki z gruźlicą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy wsparciu Międzynarodowej Unii przeciwko Gruźlicy i Chorób Płuc (Unii), ustanowił Globalny Projekt Przeciwdziałania Narkomanii (ang. Anti-Tuberculosis Drug Resistance Surveillance) (zwany dalej projekt ) w celu pomiaru wielkości oporności na leki i monitorowania trendów. Projekt ten pozostaje najstarszą i największą inicjatywą w zakresie nadzoru oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na świecie9. W niniejszym artykule opisano historię światowego nadzoru nad opornością na leki w gruźlicy i omówiono metody nadzoru, jakość dostępnych danych, kluczowe osiągnięcia i dotychczasowe ustalenia, główne wyzwania, które pozostają i przyszłe kierunki.
Historia globalnego nadzoru nad opornością na leki przeciwprątkowe
W całym swoim istnieniu projekt był organizowany przez WHO i wspierany przez TB Supranational Reference Laboratory (SRL) Network oraz kilka agencji technicznych. Finansowanie było stale dostarczane przez amerykańską agencję ds. Rozwoju międzynarodowego.
Podstawy projektu zostały ustanowione w 1993 i 1994 roku. Pierwsze spotkanie zainteresowanych partnerów zostało zorganizowane podczas dorocznej międzynarodowej konferencji Unii w październiku 1993 roku. Detektywi z Dominikany, Kenii i Zimbabwe zobowiązali się do wdrożenia pierwszej lekooporności ankiety przy użyciu standardowego podejścia. W czerwcu 1994 r. Na spotkaniu zorganizowanym przez WHO i Unię w Moguncji (Niemcy) grupa 14 laboratoriów utworzyła sieć SRL w celu przeprowadzenia i zapewnienia wysokiej jakości testów wrażliwości na leki, pod kierownictwem Laboratorium Centrum Kontroli Chorób w Ottawie. Tymczasem WHO wydała wytyczne dotyczące standardowych metod przeprowadzania badań dotyczących oporności na leki przeciwgruźlicze-lekowe, które są regularnie aktualizowane10-14. Dane z nadzoru są zbierane za pośrednictwem ciągłych systemów nadzoru opartych na rutynowych testach wszystkich pacjentów z gruźlicą lub okresowych badań, które są dyskretne badania mierzące oporność na lek wśród wybranej próbki pacjentów reprezentatywnych dla całej populacji pacjentów z gruźlicą
[patrz też: szkliwiak, dermika biogeniq, arthron complex cena ]

 1. Alex
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: hurtownia włosów naturalnych katowice[…]

 2. Pogue
  19 stycznia 2019

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

 3. Łucja
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: stomatolog Warszawa[…]

 4. Izabela
  23 stycznia 2019

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

Powiązane tematy z artykułem: arthron complex cena dermika biogeniq szkliwiak

Posted by on 1 września 2019

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa na świecie. W 2014 r. Światowe Zgromadzenie Zdrowia wezwało wszystkie narody i społeczność międzynarodową do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu kontrolowania go, w tym nadzoru jego pojawiania się i rozprzestrzeniania.1 Rozwój lekooporności w Mycobacterium tuberculosis został po raz pierwszy udokumentowany pod koniec lat czterdziestych, wkrótce po wprowadzeniu antybiotykoterapii w leczeniu gruźlicy.2 Szybko stało się jasne, że chemioterapia skojarzona może zapobiec pojawieniu się oporności na leki3 oraz że pacjenci zakażeni szczepami lekoopornymi były mniej podatne na wyleczenie.4 Niemniej jednak dopiero na początku lat 90. XX w. gruźlica lekooporna zaczęła być postrzegana jako zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zbiegło się to z wykryciem epidemii wielolekoopornej (MDR) gruźlicy (zdefiniowanej jako oporność na co najmniej rifampinę i izoniazyd), które były związane z wysoką śmiertelnością wśród pacjentów współzakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) .5-8 Nagląca potrzeba dla globalnego mechanizmu monitorowania pojawiania się i rozprzestrzeniania oporności na leki przeciwprątkowe stało się jasne.
W 1994 r. Światowy program walki z gruźlicą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy wsparciu Międzynarodowej Unii przeciwko Gruźlicy i Chorób Płuc (Unii), ustanowił Globalny Projekt Przeciwdziałania Narkomanii (ang. Anti-Tuberculosis Drug Resistance Surveillance) (zwany dalej projekt ) w celu pomiaru wielkości oporności na leki i monitorowania trendów. Projekt ten pozostaje najstarszą i największą inicjatywą w zakresie nadzoru oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na świecie9. W niniejszym artykule opisano historię światowego nadzoru nad opornością na leki w gruźlicy i omówiono metody nadzoru, jakość dostępnych danych, kluczowe osiągnięcia i dotychczasowe ustalenia, główne wyzwania, które pozostają i przyszłe kierunki.
Historia globalnego nadzoru nad opornością na leki przeciwprątkowe
W całym swoim istnieniu projekt był organizowany przez WHO i wspierany przez TB Supranational Reference Laboratory (SRL) Network oraz kilka agencji technicznych. Finansowanie było stale dostarczane przez amerykańską agencję ds. Rozwoju międzynarodowego.
Podstawy projektu zostały ustanowione w 1993 i 1994 roku. Pierwsze spotkanie zainteresowanych partnerów zostało zorganizowane podczas dorocznej międzynarodowej konferencji Unii w październiku 1993 roku. Detektywi z Dominikany, Kenii i Zimbabwe zobowiązali się do wdrożenia pierwszej lekooporności ankiety przy użyciu standardowego podejścia. W czerwcu 1994 r. Na spotkaniu zorganizowanym przez WHO i Unię w Moguncji (Niemcy) grupa 14 laboratoriów utworzyła sieć SRL w celu przeprowadzenia i zapewnienia wysokiej jakości testów wrażliwości na leki, pod kierownictwem Laboratorium Centrum Kontroli Chorób w Ottawie. Tymczasem WHO wydała wytyczne dotyczące standardowych metod przeprowadzania badań dotyczących oporności na leki przeciwgruźlicze-lekowe, które są regularnie aktualizowane10-14. Dane z nadzoru są zbierane za pośrednictwem ciągłych systemów nadzoru opartych na rutynowych testach wszystkich pacjentów z gruźlicą lub okresowych badań, które są dyskretne badania mierzące oporność na lek wśród wybranej próbki pacjentów reprezentatywnych dla całej populacji pacjentów z gruźlicą
[patrz też: szkliwiak, dermika biogeniq, arthron complex cena ]

 1. Alex
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: hurtownia włosów naturalnych katowice[…]

 2. Pogue
  19 stycznia 2019

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

 3. Łucja
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: stomatolog Warszawa[…]

 4. Izabela
  23 stycznia 2019

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

Powiązane tematy z artykułem: arthron complex cena dermika biogeniq szkliwiak