Posted by on 1 września 2019

Obiecujące obecnie krótsze schematy leczenia fluorochinolonami i pirazynamidem są obecnie oceniane i mogą stać się podstawą leczenia gruźlicy w przyszłości.44 Dane dotyczące występowania oporności na fluorochinolony (w szczególności moksyfloksacyna i gatifloksacyna) i pyrazynamidu są zatem ocena wykonalności wprowadzenia nowych schematów leczenia oraz wytycznych praktyk laboratoryjnych i algorytmów diagnostycznych. Testowanie tych leków powinno stać się rutynowym elementem działań związanych z nadzorem.45 Po raz pierwszy od wprowadzenia ryfampicyny pod koniec lat 60. XX w. W 2013 r. I 2014 r. Pojawiły się dwa nowe leki stosowane w leczeniu gruźlicy, bedaquiliny i delamanidu. Ostatnio zostały zatwierdzone do leczenia gruźlicy MDR i są już stosowane w kilku krajach33. Szybkie ustanowienie mechanizmów nadzoru w celu monitorowania nabywania oporności na te leki u pacjentów z gruźlicą MDR i przenoszeniem oporności w społeczeństwie mieć pierwszorzędne znaczenie dla zachowania skuteczności tych nowych czynników.
Wreszcie, chociaż istnieją wyzwania, przyszłe ankiety powinny angażować prywatnych praktyków, szczególnie w krajach z dużym sektorem prywatnym. W tych warunkach ankiety dotyczące oporności na leki w sektorze publicznym mogłyby zostać uzupełnione ankietami przeprowadzanymi w sektorze prywatnym w celu określenia wielkości oporności na leki, a także istnienia i kierunku wszelkich uprzedzeń wprowadzonych przez wykluczenie prywatnych dostawców z ocen46. Inną opcją jest włączenie prywatnych obiektów do systemu pobierania próbek do badań i zapewnienie zachęt dla prywatnych klinik do udziału, w celu uzyskania reprezentatywnej próbki.
Wnioski
Dane generowane na poziomie krajowym i globalnym pozwoliły opracować opartą na dowodach odpowiedź na zagrożenie zdrowia publicznego powodowane przez gruźlicę lekooporną. 47-49 Rozpoznanie i leczenie gruźlicy, w tym postaci opornych na leki, nadal ewoluują. Niezwykle ważne jest uwzględnienie postępów metodologicznych w podejściu, aby zapewnić, że nadzór nadal będzie kluczowym narzędziem informowania o polityce, która sprzyja lepszej kontroli gruźlicy i gruźlicy lekoopornej40.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Poglądy i opinie wyrażone w tym artykule są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Światowej Organizacji Zdrowia lub Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego.
Author Affiliations
Ze Światowej Organizacji Zdrowia, Genewa (MZ, ASD, DF, WG, AW, KW, EJ, PN, KF, MCR); Instytut Medycyny Tropikalnej, Antwerpia, Belgia (AD, FP); Laboratory Center for Disease Control, Ottawa (AL); Pan American Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia (MAE) i Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (AP-M., AB), Waszyngton, DC; oraz Światowa Organizacja Zdrowia, Kair (MAA).
Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr. Zignola w Światowej Organizacji Zdrowia, 20 Ave
[patrz też: szkliwiak, dermika biogeniq, przychodnia panaceum rumia ]

 1. Stanisław
  19 stycznia 2019

  takie czasy nastały i gotujemy się w falach radiowyc

 2. Arkadiusz
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: obdukcja[…]

 3. Julia
  23 stycznia 2019

  Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

Powiązane tematy z artykułem: dermika biogeniq przychodnia panaceum rumia szkliwiak

Posted by on 1 września 2019

Obiecujące obecnie krótsze schematy leczenia fluorochinolonami i pirazynamidem są obecnie oceniane i mogą stać się podstawą leczenia gruźlicy w przyszłości.44 Dane dotyczące występowania oporności na fluorochinolony (w szczególności moksyfloksacyna i gatifloksacyna) i pyrazynamidu są zatem ocena wykonalności wprowadzenia nowych schematów leczenia oraz wytycznych praktyk laboratoryjnych i algorytmów diagnostycznych. Testowanie tych leków powinno stać się rutynowym elementem działań związanych z nadzorem.45 Po raz pierwszy od wprowadzenia ryfampicyny pod koniec lat 60. XX w. W 2013 r. I 2014 r. Pojawiły się dwa nowe leki stosowane w leczeniu gruźlicy, bedaquiliny i delamanidu. Ostatnio zostały zatwierdzone do leczenia gruźlicy MDR i są już stosowane w kilku krajach33. Szybkie ustanowienie mechanizmów nadzoru w celu monitorowania nabywania oporności na te leki u pacjentów z gruźlicą MDR i przenoszeniem oporności w społeczeństwie mieć pierwszorzędne znaczenie dla zachowania skuteczności tych nowych czynników.
Wreszcie, chociaż istnieją wyzwania, przyszłe ankiety powinny angażować prywatnych praktyków, szczególnie w krajach z dużym sektorem prywatnym. W tych warunkach ankiety dotyczące oporności na leki w sektorze publicznym mogłyby zostać uzupełnione ankietami przeprowadzanymi w sektorze prywatnym w celu określenia wielkości oporności na leki, a także istnienia i kierunku wszelkich uprzedzeń wprowadzonych przez wykluczenie prywatnych dostawców z ocen46. Inną opcją jest włączenie prywatnych obiektów do systemu pobierania próbek do badań i zapewnienie zachęt dla prywatnych klinik do udziału, w celu uzyskania reprezentatywnej próbki.
Wnioski
Dane generowane na poziomie krajowym i globalnym pozwoliły opracować opartą na dowodach odpowiedź na zagrożenie zdrowia publicznego powodowane przez gruźlicę lekooporną. 47-49 Rozpoznanie i leczenie gruźlicy, w tym postaci opornych na leki, nadal ewoluują. Niezwykle ważne jest uwzględnienie postępów metodologicznych w podejściu, aby zapewnić, że nadzór nadal będzie kluczowym narzędziem informowania o polityce, która sprzyja lepszej kontroli gruźlicy i gruźlicy lekoopornej40.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Poglądy i opinie wyrażone w tym artykule są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Światowej Organizacji Zdrowia lub Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego.
Author Affiliations
Ze Światowej Organizacji Zdrowia, Genewa (MZ, ASD, DF, WG, AW, KW, EJ, PN, KF, MCR); Instytut Medycyny Tropikalnej, Antwerpia, Belgia (AD, FP); Laboratory Center for Disease Control, Ottawa (AL); Pan American Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia (MAE) i Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (AP-M., AB), Waszyngton, DC; oraz Światowa Organizacja Zdrowia, Kair (MAA).
Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr. Zignola w Światowej Organizacji Zdrowia, 20 Ave
[patrz też: szkliwiak, dermika biogeniq, przychodnia panaceum rumia ]

 1. Stanisław
  19 stycznia 2019

  takie czasy nastały i gotujemy się w falach radiowyc

 2. Arkadiusz
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: obdukcja[…]

 3. Julia
  23 stycznia 2019

  Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

Powiązane tematy z artykułem: dermika biogeniq przychodnia panaceum rumia szkliwiak