Posted by on 1 września 2019

Trwa debata na temat preferowanej metody szacowania naddiagnozy. Po dokładnym przeglądzie dostępnej literatury grupa robocza stwierdziła, że najodpowiedniejszym oszacowaniem naddiagnozy jest różnica w skumulowanych prawdopodobieństwach wykrycia raka piersi u przesiewowych i nieekranowanych kobiet po umożliwieniu wystarczającego czasu realizacji. Grupa robocza Euroscreen obliczyła sumaryczną prognozę nadrozpoznania wynoszącą 6,5% (zakres od do 10%) na podstawie danych z badań w Europie, które skorygowano zarówno pod względem czasu realizacji, jak i współcześnie występujących tendencji w zakresie występowania.27,28. Gdy te same zastosowane, odpowiadające szacunki naddiagnozy w randomizowanych, kontrolowanych badaniach po długim okresie obserwacji od zakończenia badania były podobne (4 do 11%) .30 30 Podobne nieeuropejskie i nowsze europejskie badania obserwacyjne doprowadziły do wyższych oszacowań naddiagnozy. Rak piersi wywołany promieniowaniem jest problemem u kobiet, którym oferuje się badania przesiewowe. Szacowane skumulowane ryzyko zgonu z powodu raka piersi z powodu promieniowania z mammograficznego badania przesiewowego wynosi od do 10 na 100 000 kobiet, w zależności od wieku oraz częstotliwości i czasu trwania badań przesiewowych. Jest on mniejszy co najmniej o 100 razy niż szacuje się liczbę zgonów z powodu raka piersi, którym uniemożliwia się mammograficzne badania przesiewowe w szerokim zakresie wiekowym31.
Po dokładnej ocenie równowagi między korzyściami i niekorzystnymi skutkami mammograficznych badań przesiewowych, grupa robocza stwierdziła, że istnieje korzyść netto z zapraszania kobiet w wieku od 50 do 69 lat na otrzymywanie badań przesiewowych. Opracowano szereg innych technik obrazowania w celu diagnozy, z których część jest badana pod kątem badań przesiewowych. Tomosynteza, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) (z użyciem lub bez podawania kontrastowego materiału), ultrasonografia (ręczna lub automatyczna), tomografia emisyjna pozytronowa i mammografia emisyjna pozytonowa były lub są badane pod kątem ich wartości jako uzupełniających metod badań przesiewowych w szczególności populacja ogólna lub kobiety o wysokim ryzyku.
Dowody na badanie przesiewowe populacji za pomocą innych technik obrazowania opierają się wyłącznie na danych pochodzących z badań obserwacyjnych. Zastosowanie ultrasonografii wspomagającej u kobiet z gęstym biustem i negatywne wyniki mammografii mogą zwiększyć wskaźnik wykrywania nowotworów, ale także zwiększają wyniki fałszywie pozytywnych badań przesiewowych.32 W porównaniu z samą mammografią, mammografia z tomosyntezą zwiększa wskaźniki wykrywania zarówno in situ i raka inwazyjnego i może zmniejszyć wyniki fałszywie dodatniego przesiewu33; jednak dowody na zmniejszenie śmiertelności z powodu raka piersi były niewystarczające (Tabela 1), a dawka promieniowania otrzymywana podczas podwójnej akwizycji jest zwiększona.
Kliniczne badanie piersi jest prostą i niedrogą techniką. W trzech badaniach, w których losowo przydzielono kobiety do badania klinicznego lub bez badań przesiewowych, rak piersi wykryty na początku badania i we wczesnych latach badań był w młodszej grupie kobiet w mniejszym rozmiarze i mniej zaawansowany niż w tym ostatnim.34-36 Wyniki dotyczące śmiertelności z powodu raka piersi nie zostały jeszcze zgłoszone. Ponadto pięć badań obserwacyjnych, przeprowadzonych głównie w latach 70., dowiodło, że kliniczne badanie piersi w połączeniu z mammograficznym badaniem przesiewowym zwiększyło wskaźnik wykrywania raka piersi o 5 do 10 punktów procentowych w porównaniu z samą mammografią.1
Jak już wcześniej stwierdzono, dostępne dane z randomizowanych, kontrolowanych badań i badań obserwacyjnych na ogół nie wykazały zmniejszenia śmiertelności z powodu raka piersi, gdy samokontrola piersi była prowadzona lub była ćwiczona kompetentnie i regularnie (Tabela 1)
[patrz też: nfz jelenia góra godziny otwarcia, szkliwiak, groprinosin bez recepty ]

 1. Liliana
  19 stycznia 2019

  To sa sprawdzone informacje czy dopiero w fazie testow klinicznych

 2. Adrian
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: wózek inwalidzki[…]

 3. Mental
  23 stycznia 2019

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

Powiązane tematy z artykułem: groprinosin bez recepty nfz jelenia góra godziny otwarcia szkliwiak

Posted by on 1 września 2019

Trwa debata na temat preferowanej metody szacowania naddiagnozy. Po dokładnym przeglądzie dostępnej literatury grupa robocza stwierdziła, że najodpowiedniejszym oszacowaniem naddiagnozy jest różnica w skumulowanych prawdopodobieństwach wykrycia raka piersi u przesiewowych i nieekranowanych kobiet po umożliwieniu wystarczającego czasu realizacji. Grupa robocza Euroscreen obliczyła sumaryczną prognozę nadrozpoznania wynoszącą 6,5% (zakres od do 10%) na podstawie danych z badań w Europie, które skorygowano zarówno pod względem czasu realizacji, jak i współcześnie występujących tendencji w zakresie występowania.27,28. Gdy te same zastosowane, odpowiadające szacunki naddiagnozy w randomizowanych, kontrolowanych badaniach po długim okresie obserwacji od zakończenia badania były podobne (4 do 11%) .30 30 Podobne nieeuropejskie i nowsze europejskie badania obserwacyjne doprowadziły do wyższych oszacowań naddiagnozy. Rak piersi wywołany promieniowaniem jest problemem u kobiet, którym oferuje się badania przesiewowe. Szacowane skumulowane ryzyko zgonu z powodu raka piersi z powodu promieniowania z mammograficznego badania przesiewowego wynosi od do 10 na 100 000 kobiet, w zależności od wieku oraz częstotliwości i czasu trwania badań przesiewowych. Jest on mniejszy co najmniej o 100 razy niż szacuje się liczbę zgonów z powodu raka piersi, którym uniemożliwia się mammograficzne badania przesiewowe w szerokim zakresie wiekowym31.
Po dokładnej ocenie równowagi między korzyściami i niekorzystnymi skutkami mammograficznych badań przesiewowych, grupa robocza stwierdziła, że istnieje korzyść netto z zapraszania kobiet w wieku od 50 do 69 lat na otrzymywanie badań przesiewowych. Opracowano szereg innych technik obrazowania w celu diagnozy, z których część jest badana pod kątem badań przesiewowych. Tomosynteza, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) (z użyciem lub bez podawania kontrastowego materiału), ultrasonografia (ręczna lub automatyczna), tomografia emisyjna pozytronowa i mammografia emisyjna pozytonowa były lub są badane pod kątem ich wartości jako uzupełniających metod badań przesiewowych w szczególności populacja ogólna lub kobiety o wysokim ryzyku.
Dowody na badanie przesiewowe populacji za pomocą innych technik obrazowania opierają się wyłącznie na danych pochodzących z badań obserwacyjnych. Zastosowanie ultrasonografii wspomagającej u kobiet z gęstym biustem i negatywne wyniki mammografii mogą zwiększyć wskaźnik wykrywania nowotworów, ale także zwiększają wyniki fałszywie pozytywnych badań przesiewowych.32 W porównaniu z samą mammografią, mammografia z tomosyntezą zwiększa wskaźniki wykrywania zarówno in situ i raka inwazyjnego i może zmniejszyć wyniki fałszywie dodatniego przesiewu33; jednak dowody na zmniejszenie śmiertelności z powodu raka piersi były niewystarczające (Tabela 1), a dawka promieniowania otrzymywana podczas podwójnej akwizycji jest zwiększona.
Kliniczne badanie piersi jest prostą i niedrogą techniką. W trzech badaniach, w których losowo przydzielono kobiety do badania klinicznego lub bez badań przesiewowych, rak piersi wykryty na początku badania i we wczesnych latach badań był w młodszej grupie kobiet w mniejszym rozmiarze i mniej zaawansowany niż w tym ostatnim.34-36 Wyniki dotyczące śmiertelności z powodu raka piersi nie zostały jeszcze zgłoszone. Ponadto pięć badań obserwacyjnych, przeprowadzonych głównie w latach 70., dowiodło, że kliniczne badanie piersi w połączeniu z mammograficznym badaniem przesiewowym zwiększyło wskaźnik wykrywania raka piersi o 5 do 10 punktów procentowych w porównaniu z samą mammografią.1
Jak już wcześniej stwierdzono, dostępne dane z randomizowanych, kontrolowanych badań i badań obserwacyjnych na ogół nie wykazały zmniejszenia śmiertelności z powodu raka piersi, gdy samokontrola piersi była prowadzona lub była ćwiczona kompetentnie i regularnie (Tabela 1)
[patrz też: nfz jelenia góra godziny otwarcia, szkliwiak, groprinosin bez recepty ]

 1. Liliana
  19 stycznia 2019

  To sa sprawdzone informacje czy dopiero w fazie testow klinicznych

 2. Adrian
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: wózek inwalidzki[…]

 3. Mental
  23 stycznia 2019

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

Powiązane tematy z artykułem: groprinosin bez recepty nfz jelenia góra godziny otwarcia szkliwiak