Posted by on 20 września 2018

Zamrażanie tkanek prowadzi do ich śmierci, a nagromadzenie wytworów rozpadu komórek wywołuje silne zapalenie. Zapalenie takie najczęściej powikłane jest działaniem dodatkowo rozwijających się drobnoustrojów w ognisku zapalnym. Mierne nagrzewanie tkanki wywołuje tylko przekrwienie, silniejsze prowadzi do przechodzenia osocza poza rozszerzone naczynia i martwicy powierzchownych warstw tkanek. Silne nagrzewanie, które nazywamy również oparzeniem, wywołuje śmierć dużych części tkanki, rozpad licznych komórek i duży odczyn zapalny na granicy tkanki zdrowej i oparzonej. Doświadczalnie można to wykazać w ten sposób, że zanurzamy ucho królika do nagrzanej wody. Gdy ciepłota wody jest niższa od 50°, występuje przekrwienie ucha. W ciepłocie 50 – 51° powstaje ostre zapalenie, to jest przekrwienie z porażeniem naczyń, martwica naskórka i podrażnienie nerwów skóry. W ciepłocie 56 – 62,5° dołącza się do wymienionych objawów jeszcze przechodzenie osocza z naczyń, wytwarzanie się pęcherzy i powstaje wtedy martwica głębszych warstw skóry. W ciepłocie powyżej 62,5° na plan pierwszy występuje martwica skóry i tkanek, znajdujących się pod nią. Te zmiany zależą d przegrzania wilgotnego, gdyż np. gorące powietrze działa słabiej, podobnie jak inne oparzenia suche, z powodu zwiększonego oddawania ciepła. W powstawaniu zapalenia od przegrzania odgrywa dużą rolę unaczynienie tkanki, jej grubość i wiek, gdyż tkanki młode łatwiej oddziałują zapaleniem na wyższe ciepłoty niż tkanki starsze. Bardziej cienkie ucho świnki orskiej jest wrażliwsze na nagrzewanie od ucha psa. [patrz też: jak można zarazić się ospą, lpg endermologie, psychiatra poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek mława jak można zarazić się ospą lpg endermologie

Posted by on 20 września 2018

Zamrażanie tkanek prowadzi do ich śmierci, a nagromadzenie wytworów rozpadu komórek wywołuje silne zapalenie. Zapalenie takie najczęściej powikłane jest działaniem dodatkowo rozwijających się drobnoustrojów w ognisku zapalnym. Mierne nagrzewanie tkanki wywołuje tylko przekrwienie, silniejsze prowadzi do przechodzenia osocza poza rozszerzone naczynia i martwicy powierzchownych warstw tkanek. Silne nagrzewanie, które nazywamy również oparzeniem, wywołuje śmierć dużych części tkanki, rozpad licznych komórek i duży odczyn zapalny na granicy tkanki zdrowej i oparzonej. Doświadczalnie można to wykazać w ten sposób, że zanurzamy ucho królika do nagrzanej wody. Gdy ciepłota wody jest niższa od 50°, występuje przekrwienie ucha. W ciepłocie 50 – 51° powstaje ostre zapalenie, to jest przekrwienie z porażeniem naczyń, martwica naskórka i podrażnienie nerwów skóry. W ciepłocie 56 – 62,5° dołącza się do wymienionych objawów jeszcze przechodzenie osocza z naczyń, wytwarzanie się pęcherzy i powstaje wtedy martwica głębszych warstw skóry. W ciepłocie powyżej 62,5° na plan pierwszy występuje martwica skóry i tkanek, znajdujących się pod nią. Te zmiany zależą d przegrzania wilgotnego, gdyż np. gorące powietrze działa słabiej, podobnie jak inne oparzenia suche, z powodu zwiększonego oddawania ciepła. W powstawaniu zapalenia od przegrzania odgrywa dużą rolę unaczynienie tkanki, jej grubość i wiek, gdyż tkanki młode łatwiej oddziałują zapaleniem na wyższe ciepłoty niż tkanki starsze. Bardziej cienkie ucho świnki orskiej jest wrażliwsze na nagrzewanie od ucha psa. [patrz też: jak można zarazić się ospą, lpg endermologie, psychiatra poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek mława jak można zarazić się ospą lpg endermologie