Posted by on 19 lipca 2018

Jeżeli przetniemy nożem tkankę, to powstaje zapalenie tylko w miejscu przecięcia, które szybko się goi, jeżeli liczba, zniszczonych komórek jest niewielka. Jeżeli zaś rana będzie rozległa, to większe nagromadzeniu wytworów rozpadu komórek wywoła już zapalenie o znacznie większym natężeniu, Przekrwienie rozprzestrzenia się bowiem dość znacznie i powstaje znaczniejszy obrzęk oraz następczy rozplem (proliferatio) Komórek. Wytwory rozpadu tkanek wchłaniając się wywołują ogólny odczyn ustroju w postaci gorączki. Wytwory rozpadu komórek są warunkiem powstawania, stanu zapalnego, rozszerzenie naczyń w przyrannym zapaleniu jest natomiast spowodowane histaminą, która wytwarza się z rozpadającego się białka i wywiera silne działanie rozszerzające naczynia. Emigracja leukocytów w tym przypadku związana jest z nukleoalbuminami i wytworami autolizy obumarłych komórek lub z Ieukotaksyną, co warunkuje dodatnią chemotaksis te same wytwory lub nekrozyna mogą wywołać zmiany wsteczne jako czynniki drażniące. Jeżeli do zapalenia, spowodowanego czynnikiem mechanicznym, dołączy się zakażenie bakteriami, to zapalenie przebiega znacznie ciężej i daje różne powikłania nie tylko natury miejscowej, ale-również ogólnej. [hasła pokrewne: psychiatra poznan, prometazyna, cyjanokobalamina ]

Powiązane tematy z artykułem: cyjanokobalamina prometazyna psychiatra poznan

Posted by on 19 lipca 2018

Jeżeli przetniemy nożem tkankę, to powstaje zapalenie tylko w miejscu przecięcia, które szybko się goi, jeżeli liczba, zniszczonych komórek jest niewielka. Jeżeli zaś rana będzie rozległa, to większe nagromadzeniu wytworów rozpadu komórek wywoła już zapalenie o znacznie większym natężeniu, Przekrwienie rozprzestrzenia się bowiem dość znacznie i powstaje znaczniejszy obrzęk oraz następczy rozplem (proliferatio) Komórek. Wytwory rozpadu tkanek wchłaniając się wywołują ogólny odczyn ustroju w postaci gorączki. Wytwory rozpadu komórek są warunkiem powstawania, stanu zapalnego, rozszerzenie naczyń w przyrannym zapaleniu jest natomiast spowodowane histaminą, która wytwarza się z rozpadającego się białka i wywiera silne działanie rozszerzające naczynia. Emigracja leukocytów w tym przypadku związana jest z nukleoalbuminami i wytworami autolizy obumarłych komórek lub z Ieukotaksyną, co warunkuje dodatnią chemotaksis te same wytwory lub nekrozyna mogą wywołać zmiany wsteczne jako czynniki drażniące. Jeżeli do zapalenia, spowodowanego czynnikiem mechanicznym, dołączy się zakażenie bakteriami, to zapalenie przebiega znacznie ciężej i daje różne powikłania nie tylko natury miejscowej, ale-również ogólnej. [hasła pokrewne: psychiatra poznan, prometazyna, cyjanokobalamina ]

Powiązane tematy z artykułem: cyjanokobalamina prometazyna psychiatra poznan