Posted by on 11 września 2019

W moczu stwierdza się bilirubinę bez urobiliny i urobilinogenu. Kał jest odbarwiony, za wartość dwunastnicza bezbarwna odczynu Bergha w krwi – bezpośredni. Obraz kliniczny mogą uzupełniać także inne objawy znamienne dla żółtaczki mechanicznej. W okresie marskim wątroba jest twardsza. Inne objawy trwają nadal. W toku choroby może dołączyć się zakażenie dróg żółciowych, zwłaszcza jeżeli niedrożność wspólnego przewodu żółciowego jest niezupełna. W związku z tym mogą pojawiać się od czasu do czasu stany podgorączkowe, niekiedy wysokie i długotrwałe, którym towarzyszą bóle w prawym podżebrzu i hiperleukocytoza w krwi. Stopniowo chorzy słabną i wreszcie giną wskutek postępu choroby podstawowej albo wskutek wyniszczenia, nieczynności wątroby (hepatargia) lub choroby przygodnej. Rozpoznanie marskości wątroby żółciowej wtórnej opiera się na stwierdzeniu zamknięcia dostępu żółci do dwunastnicy oraz żółtaczki mechanicznej i powiększenia wątroby bez powiększenia śledziony, bez puchliny brzusznej i bez powiększenia powierzchownych żył brzusznych, przy czym wątroba jest zbita, gładka. Rozpoznanie powinno nadto określić przyczynę choroby. Niedrożność wspólnego przewodu żółciowego na tle złośliwym wyłącza marskość wątroby Charcota, gdyż sprawa trwa wtedy zbyt krótko, by mogła powstać marskość wątroby. Rozpoznanie różnicowe pomiędzy pierwotną a wtórną markością przerostową żółciową opiera się na następującym zespole objawów: c) Marskość wątroby żółciowa pierwotna (Hanota): 1. Znaczne powiększenie dość wątroby; 2. Duże powiększenie śledziony; 3. Stolce zabarwione, chociaż słabo (hypochoLia); 4. Bilirubinuria, urobilinurla, urobilinogenuria; 5. Zawartość dwunastnicza zabarwiona; 6. Często bywają stany gorączkowe, 7. W wywiadach często zaburzenia trawienia, błędy dietetyczne, choroby zakaźne. d) Marskość wątroby żółciowa wtórna (Charcota): 1 Mniejsze powiększenie i twardość wątroby; 2. Śledziona przeważnie niewyczuwalna; 3. Stolce odbarwione (acholia); 4. Mocz zawiera bilirubinę, natomiast nie ma urobilinurii ani urobihnogenurii; 5. Zawartość dwunastnicza bez barwna; 6. Stany gorączkowe zdarzają się rzadko; 7. W wywiadach często napad kamicy żółciowej, poprzedzający żółtaczkę. [podobne: groprinosin bez recepty, mucotussin, włókniakogruczolak ]

 1. Pinball Wizard
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: makeup[…]

 2. Daniel
  19 stycznia 2019

  lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

 3. Cezary
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: odzież ochronna[…]

 4. Freak
  23 stycznia 2019

  w zależności od stadium mediana przeżyć bywa różna

Powiązane tematy z artykułem: groprinosin bez recepty mucotussin włókniakogruczolak

Posted by on 11 września 2019

W moczu stwierdza się bilirubinę bez urobiliny i urobilinogenu. Kał jest odbarwiony, za wartość dwunastnicza bezbarwna odczynu Bergha w krwi – bezpośredni. Obraz kliniczny mogą uzupełniać także inne objawy znamienne dla żółtaczki mechanicznej. W okresie marskim wątroba jest twardsza. Inne objawy trwają nadal. W toku choroby może dołączyć się zakażenie dróg żółciowych, zwłaszcza jeżeli niedrożność wspólnego przewodu żółciowego jest niezupełna. W związku z tym mogą pojawiać się od czasu do czasu stany podgorączkowe, niekiedy wysokie i długotrwałe, którym towarzyszą bóle w prawym podżebrzu i hiperleukocytoza w krwi. Stopniowo chorzy słabną i wreszcie giną wskutek postępu choroby podstawowej albo wskutek wyniszczenia, nieczynności wątroby (hepatargia) lub choroby przygodnej. Rozpoznanie marskości wątroby żółciowej wtórnej opiera się na stwierdzeniu zamknięcia dostępu żółci do dwunastnicy oraz żółtaczki mechanicznej i powiększenia wątroby bez powiększenia śledziony, bez puchliny brzusznej i bez powiększenia powierzchownych żył brzusznych, przy czym wątroba jest zbita, gładka. Rozpoznanie powinno nadto określić przyczynę choroby. Niedrożność wspólnego przewodu żółciowego na tle złośliwym wyłącza marskość wątroby Charcota, gdyż sprawa trwa wtedy zbyt krótko, by mogła powstać marskość wątroby. Rozpoznanie różnicowe pomiędzy pierwotną a wtórną markością przerostową żółciową opiera się na następującym zespole objawów: c) Marskość wątroby żółciowa pierwotna (Hanota): 1. Znaczne powiększenie dość wątroby; 2. Duże powiększenie śledziony; 3. Stolce zabarwione, chociaż słabo (hypochoLia); 4. Bilirubinuria, urobilinurla, urobilinogenuria; 5. Zawartość dwunastnicza zabarwiona; 6. Często bywają stany gorączkowe, 7. W wywiadach często zaburzenia trawienia, błędy dietetyczne, choroby zakaźne. d) Marskość wątroby żółciowa wtórna (Charcota): 1 Mniejsze powiększenie i twardość wątroby; 2. Śledziona przeważnie niewyczuwalna; 3. Stolce odbarwione (acholia); 4. Mocz zawiera bilirubinę, natomiast nie ma urobilinurii ani urobihnogenurii; 5. Zawartość dwunastnicza bez barwna; 6. Stany gorączkowe zdarzają się rzadko; 7. W wywiadach często napad kamicy żółciowej, poprzedzający żółtaczkę. [podobne: groprinosin bez recepty, mucotussin, włókniakogruczolak ]

 1. Pinball Wizard
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: makeup[…]

 2. Daniel
  19 stycznia 2019

  lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

 3. Cezary
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: odzież ochronna[…]

 4. Freak
  23 stycznia 2019

  w zależności od stadium mediana przeżyć bywa różna

Powiązane tematy z artykułem: groprinosin bez recepty mucotussin włókniakogruczolak