Dawkowanie uzalezniamy od stopnia tyreotoksykozy

wrz. 16, 2019 by

Dawkowanie uzależniamy od stopnia tyreotoksykozy. Tyreotoksykoza I stopnia. Wole w postaci i wielkości zmiennej, nie tętniące; tętno tętnicy tarczowej górnej niewyczuwalne, tętno tętnicy szyjnej nie wzmożone, Podmiotowe dolegliwości serca; tętno

Naczynia podskórne chwytamy kleszczykami

wrz. 14, 2019 by

dlugotrwale dzialanie zimna na tkanke

wrz. 13, 2019 by

Co do długotrwałego działania zimna na tkankę, to w tym przypadku występują stany zapalne o większym nasileniu, co widzimy często na rękach ludzi pracujących w zimnej wodzie. Powstaje wtedy przekrwienie,

Wywód chorobowy

wrz. 10, 2019 by

Wywód chorobowy. Marskość wątroby zimniczą spostrzega się w późnych okresach przewlekłej zimnicy, zwłaszcza zwrotnikowej, po dłuższym przekrwieniu wątroby. Wybitna fagocytoza, Odbywająca się w zimnicy w śledzionie, wiedzie do niszczenia pasożytów

Rozpoznanie zespolu Bantiego

wrz. 10, 2019 by

Osłabienie, obrzęki koło kostek stany pod gorączkowe mogą uzupełniać obraz kliniczny pierwszego okresu. Pierwszy okres trwa od 3 do 12 lat i ustępuje miejsca okresowi pośredniemu, trwającemu 12-18 miesięcy. Cechuje

PROBLEMY EMOCJONALNE: TRUDNOSCI W MOWIENIU I CZYTANIU

wrz. 8, 2019 by

PROBLEMY EMOCJONALNE: TRUDNOŚCI W MOWIENIU I CZYTANIU. Pod pewnym względem prawie każde dziecko, które wymaga specjalnego typu wychowania, ma jakieś trudności emocjonalne. Czasem problem polega na dopomożeniu dziecku w przyjęciu

Niektóre dzieci wykolejaja sie, poniewaz antyspoleczne zachowanie jest w znacznym stopniu czescia ich srodowiska

wrz. 7, 2019 by

Niektóre dzieci wykolejają się, ponieważ antyspołeczne zachowanie jest w znacznym stopniu częścią ich środowiska. Dzieci, które rosną w slumsach lub pochodzą z rodzin, gdzie jest mało zrozumienia i szacunku dla

PODATNOSC NA PRZESTEPCZOSC

wrz. 6, 2019 by

PODATNOŚĆ NA PRZESTĘPCZOŚĆ. Wszystkie dzieci są okresowo poddawane naciskom i pokusom, które ciągną je i popychają w kierunku przestępczości. Dzieci, które uległy tym naciskom, stają się bardziej podatne niż inne;

Randomizowana próba zastrzyków zewnątrzoponowych glikokortykosteroidów ze zwężeniem kanału kręgowego AD 3

wrz. 5, 2019 by

Pacjenci zostali poinformowani, że zostali losowo przydzieleni do standardowej iniekcji zewnątrzoponowej glikokortykosteroidów z lidokainą lub samą lidokainą, że mogliby otrzymać powtórną iniekcję po 3 tygodniach, jeśli chcieli (według uznania lekarza

Randomizowana próba zastrzyków zewnątrzoponowych glikokortykosteroidów ze zwężeniem kanału kręgowego AD 8

wrz. 4, 2019 by

Wśród pacjentów, którzy otrzymywali glukokortykoidy z lidokainą, częstość zdarzeń niepożądanych była większa wśród pacjentów, którzy otrzymali zastrzyki przezprzełykowe (0,46) niż wśród pacjentów, którzy otrzymali zastrzyki interlaminarne (0,22) (tabela 3 i