Nudnosci i wymioty, podobnie jak bóle glowy naleza do objawów bardzo czesto stwierdzanych

Lip. 23, 2019 by

W bardzo wielu przypadkach zachowanie się tętna jest niecharakterystyczne, w stanach ciężkich obserwuje się przyśpieszenie tętna jako jeden z objawów uszkodzenia nerwu błędnego. Oddychanie przeważnie jest przyśpieszone, w przypadkach lżejszych

ile gruczolu mozna wyciac bez obawy pooperacyjnego obrzeku sluzowatego

Lip. 20, 2019 by

Zespól Bantiego

Lip. 14, 2019 by

Wywód chorobowy i przyczyny zespołu Bantiego dotychczas nie są wyjaśnione. Sam Banti przypuszczał, że jest to pierwotna choroba śledziony, wywołana przez nie określone jady, uszkadzające równocześnie szpik. W chorobowo zmienionej

W tej pracy wykazano

Lip. 13, 2019 by

W tej pracy wykazano, że wielu spośród tępych uczniów miało poczucie niższości i ostracyzmu w stosunku do zdolniejszych; Istniało zdecydowane piętno związane z etykietą 2 (średniej) masy i silny nacisk

Moze ono maskowac niektóre z tych uczuc falszywymi pozorami zaczepnej brawury, ale uczucia te tym niemniej pozostana

Lip. 11, 2019 by

Może ono maskować niektóre z tych uczuć fałszywymi pozorami zaczepnej brawury, ale uczucia te tym niemniej pozostaną. Jeżeli natomiast instytucje społeczne, wraz ze szkołą – będą uważały przestępczość nieletnich za

Randomizowana próba zastrzyków zewnątrzoponowych glikokortykosteroidów ze zwężeniem kanału kręgowego AD 7

Lip. 9, 2019 by

Liczbowa skala oceny natężenia bólu pleców wskazuje na oceny średniego bólu pleców w ostatnim tygodniu (w skali od 0 do 10, przy czym wyższe wyniki wskazują na wyższą intensywność bólu

Nieoczekiwany gwałtowny wzrost zakrzepicy w lewej komorze urządzenia AD 5

Lip. 8, 2019 by

Każdy symbol reprezentuje zdarzenie, a słupki I wskazują 95% przedziały ufności. Oszacowania parametryczne (linie ciągłe) przedstawiono przy 95% przedziałach ufności (linie przerywane). Wstawka pokazuje natychmiastowe ryzyko zakrzepicy w pompie przed

Nieoczekiwany gwałtowny wzrost zakrzepicy w lewej komorze urządzenia AD 2

Lip. 8, 2019 by

W trzech odpowiednich instytucjach średni wiek pacjentów (. SD) wynosił 54 . 14, 54 . 13 i 58 . 14 lat, przy ogólnej średniej wynoszącej 55 . 14 lat; 19,3%,

Letrozol kontra Clomiphene na niepłodność w zespole policystycznych jajników AD 4

Lip. 6, 2019 by

Dawkę zwiększano w kolejnych cyklach w obu grupach leczenia w przypadku braku odpowiedzi (poziom progesteronu w fazie środkowej, <3 ng na mililitr) lub słabej odpowiedzi owulacyjnej (poziomy progesteronu wskazujące na

Kryptogenny udar i leżące u podstaw migotanie przedsionków AD 3

Lip. 5, 2019 by

Sponsor (Medtronic) miał nieobowiązkowe członkostwo w komitecie sterującym, asystował przy projektowaniu badania, gromadzeniu danych i analizie danych, proponowanej treści technicznej dla rękopisu i przyczynił się do przeglądu manuskryptu, ale nie