Posted by on 11 września 2019

Rokowanie w marskości wątroby żółciowej wtórnej zależy od przyczyny, która uniemożliwia odpływ żółci do dwunastnicy i od okresu choroby. Leczenie w marskości wątroby żółciowej wtórnej polega na usunięciu przeszkody do odpływu żółci do dwunastnicy. Wywód chorobowy. Według Charcota marskość wątroby żółciowa wtórna powstaje wskutek tego, że zalegająca żółć wywołuje wypalenie dróg żółciowych rozpoczynające się od wspólnego przewodu żółciowego i szerzące się na przewody coraz drobniejsze. Do tego zapalenia dołącza się zapalenie powstające wzdłuż ich przebiegu (pericholangitis) z rozrostem tkanki łącznej. Komórki wątrobowe, pod wpływem ucisku ze strony rozszerzonych dróg żółciowych i podrażnienia stale zalegającą żółcią, jego zdaniem, wyrodnieją i zanikają, a na ich miejscu rozwija się tkanka łączna. Nowsze doświadczenia na zwierzętach oraz spostrzeżenia kliniczne dowodzą jednak, że sama niedrożność wspólnego przewodu żółciowego, nawet długotrwała, nie wiedzie do marskości wątroby, chociaż zaleganie żółci, uszkadzając komórki wątrobowe, może być przyczyną zmniejszenia poszczególnych zrazików, sprawa bowiem odbywa się wolniej niż niszczenie komórek. W miejscach martwicy może rozwijać się śródzrazikowo tkanka łączna, tak iż miejscami powstaje zagęszczenie tkanki łącznej, przypominające marskość. Niszczenie komórek wątrobowych w żółtaczce mechanicznej, nawet długotrwałej, nie przybiera jednak większych rozmiarów, a to ze względu na sprawę odrodczą. Na tle zatem samego tylko zalegania żółci nie rozwija się marskość. Wg nowoczesnych pojęć marskość wątroby w razie długotrwałej przeszkody od przechodzenia żółci do dwunastnicy jest chorobą samodzielną. Zachodzi tu zupełne podobieństwo do tzw. sercowej marskości wątroby. Tak samo jak marskość sercowa nie zależy od przekrwienia biernego wątroby, lecz od czynników marskotwórczych, działających na wątrobę jednocześnie, z utrudnieniem odpływu krwi z wątroby,tak i marskość żółciowa Charcota wbrew Charcotowi nie jest dalszym etapem wątroby żółciowej, lecz jest marskością powstającą wskutek działania czynników uszkadzających miąższ wątrobowy u osoby z wątrobą żółciową. Niektórzy (Eppinger i in.) utrzymują, że marskość wątroby żółciowa wtórna powstaje wtedy, gdy żółtaczka mechaniczna skojarzy się z zapaleniem dróg żółciowych wskutek ich zakażenia, któremu zaleganie żółci może sprzyjać. Według tego poglądu marskość wątroby Charcota jest marskością wątroby przerostową cholangityczną (cirrhosis hepatis hypertrophica cholangitica). Przeciwko temu zapatrywaniu przemawia jednak to, że zapalenie dróg żółciowych przeważnie nie dotyczy całej wątroby, w przeciwieństwie do ma rskości wątroby. [patrz też: kanał guyona, psychiatra poznań, przychodnia panaceum rumia ]

 1. Marek
  15 stycznia 2019

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

 2. K-9
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: monitor cen[…]

 3. 3D Waffle
  19 stycznia 2019

  Niespełna rok temu wykryto u mnie nadciśnienie

 4. Konstanty
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: peruki[…]

 5. Daniel
  23 stycznia 2019

  Zapisałam mamę i zobaczymy jak będzie

Powiązane tematy z artykułem: kanał guyona pimafucort w ciąży przychodnia panaceum rumia

Posted by on 11 września 2019

Rokowanie w marskości wątroby żółciowej wtórnej zależy od przyczyny, która uniemożliwia odpływ żółci do dwunastnicy i od okresu choroby. Leczenie w marskości wątroby żółciowej wtórnej polega na usunięciu przeszkody do odpływu żółci do dwunastnicy. Wywód chorobowy. Według Charcota marskość wątroby żółciowa wtórna powstaje wskutek tego, że zalegająca żółć wywołuje wypalenie dróg żółciowych rozpoczynające się od wspólnego przewodu żółciowego i szerzące się na przewody coraz drobniejsze. Do tego zapalenia dołącza się zapalenie powstające wzdłuż ich przebiegu (pericholangitis) z rozrostem tkanki łącznej. Komórki wątrobowe, pod wpływem ucisku ze strony rozszerzonych dróg żółciowych i podrażnienia stale zalegającą żółcią, jego zdaniem, wyrodnieją i zanikają, a na ich miejscu rozwija się tkanka łączna. Nowsze doświadczenia na zwierzętach oraz spostrzeżenia kliniczne dowodzą jednak, że sama niedrożność wspólnego przewodu żółciowego, nawet długotrwała, nie wiedzie do marskości wątroby, chociaż zaleganie żółci, uszkadzając komórki wątrobowe, może być przyczyną zmniejszenia poszczególnych zrazików, sprawa bowiem odbywa się wolniej niż niszczenie komórek. W miejscach martwicy może rozwijać się śródzrazikowo tkanka łączna, tak iż miejscami powstaje zagęszczenie tkanki łącznej, przypominające marskość. Niszczenie komórek wątrobowych w żółtaczce mechanicznej, nawet długotrwałej, nie przybiera jednak większych rozmiarów, a to ze względu na sprawę odrodczą. Na tle zatem samego tylko zalegania żółci nie rozwija się marskość. Wg nowoczesnych pojęć marskość wątroby w razie długotrwałej przeszkody od przechodzenia żółci do dwunastnicy jest chorobą samodzielną. Zachodzi tu zupełne podobieństwo do tzw. sercowej marskości wątroby. Tak samo jak marskość sercowa nie zależy od przekrwienia biernego wątroby, lecz od czynników marskotwórczych, działających na wątrobę jednocześnie, z utrudnieniem odpływu krwi z wątroby,tak i marskość żółciowa Charcota wbrew Charcotowi nie jest dalszym etapem wątroby żółciowej, lecz jest marskością powstającą wskutek działania czynników uszkadzających miąższ wątrobowy u osoby z wątrobą żółciową. Niektórzy (Eppinger i in.) utrzymują, że marskość wątroby żółciowa wtórna powstaje wtedy, gdy żółtaczka mechaniczna skojarzy się z zapaleniem dróg żółciowych wskutek ich zakażenia, któremu zaleganie żółci może sprzyjać. Według tego poglądu marskość wątroby Charcota jest marskością wątroby przerostową cholangityczną (cirrhosis hepatis hypertrophica cholangitica). Przeciwko temu zapatrywaniu przemawia jednak to, że zapalenie dróg żółciowych przeważnie nie dotyczy całej wątroby, w przeciwieństwie do ma rskości wątroby. [patrz też: kanał guyona, psychiatra poznań, przychodnia panaceum rumia ]

 1. Marek
  15 stycznia 2019

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

 2. K-9
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: monitor cen[…]

 3. 3D Waffle
  19 stycznia 2019

  Niespełna rok temu wykryto u mnie nadciśnienie

 4. Konstanty
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: peruki[…]

 5. Daniel
  23 stycznia 2019

  Zapisałam mamę i zobaczymy jak będzie

Powiązane tematy z artykułem: kanał guyona pimafucort w ciąży przychodnia panaceum rumia