Posted by on 13 marca 2018

Rokowanie w marskości wątroby żółciowej przerostowej pozapalnej jest niepewne. Los chorego zależy od zachowania się sprawności wątroby. Marskość wątroby 3. Marskość wątroby splenomegaliczna, (cirriiosis hepatis spLenogenes) Określenie przez miano marskość wątroby splenomegaliczna rozumie się takie postacie marskości wątroby, których znamienną cechę stanowią: I) bardzo znaczne powiększenie śledziony, górujące w obrazie chorobowym; 2) mierne powiększenie wątroby; 3) marskie zmiany w wątrobie dające się stwierdzić badaniem histopatologicznym. Powiększenie śledziony jest przeważnie objawem pierwotnym. Do tych postaci należą: marskość wątroby przerostowa zimnicza, zespół Bantiego i marskość wątroby typu Eppingera, który najwięcej przyczynił się do poznania postaci splenomegalicznych. Ze stanowiska anatomiczno patologicznego postaci splenomegaliczne marskości wątroby polegają na zmianach chorobowych przede wszystkim w układzie siateczkowo-śródbłonkowyrn. a) Marskość wątroby żylna przerostowa zimnicza (cirrłiosis hepatis hypertrophica malarica) [hasła pokrewne: psycholog warszawa, porady psychologiczne, Rezonans Warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: porady psychologiczne psycholog warszawa Rezonans Warszawa

Posted by on 13 marca 2018

Rokowanie w marskości wątroby żółciowej przerostowej pozapalnej jest niepewne. Los chorego zależy od zachowania się sprawności wątroby. Marskość wątroby 3. Marskość wątroby splenomegaliczna, (cirriiosis hepatis spLenogenes) Określenie przez miano marskość wątroby splenomegaliczna rozumie się takie postacie marskości wątroby, których znamienną cechę stanowią: I) bardzo znaczne powiększenie śledziony, górujące w obrazie chorobowym; 2) mierne powiększenie wątroby; 3) marskie zmiany w wątrobie dające się stwierdzić badaniem histopatologicznym. Powiększenie śledziony jest przeważnie objawem pierwotnym. Do tych postaci należą: marskość wątroby przerostowa zimnicza, zespół Bantiego i marskość wątroby typu Eppingera, który najwięcej przyczynił się do poznania postaci splenomegalicznych. Ze stanowiska anatomiczno patologicznego postaci splenomegaliczne marskości wątroby polegają na zmianach chorobowych przede wszystkim w układzie siateczkowo-śródbłonkowyrn. a) Marskość wątroby żylna przerostowa zimnicza (cirrłiosis hepatis hypertrophica malarica) [hasła pokrewne: psycholog warszawa, porady psychologiczne, Rezonans Warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: porady psychologiczne psycholog warszawa Rezonans Warszawa