Posted by on 20 marca 2018

PRZYGOTOWANIE PRZEDOPERACYJNE Starsi wiekiem chorzy z przewlekłym nieżytem oskrzeli, zwężeniem tchawicy i niewydolnością krążenia jak również chorzy z objawami choroby Basedowa, wymagają dłuższego, starannego przygotowania. Im więcej czasu poświęcamy przygotowaniu chorego do operacji, tym więcej zyskujemy w okresie pooperacyjnym. W chorobie Basedowa najważniejszym czynnikiem przygotowania do operacji jest spokój. Z pobytem w klinice jest związany zarówno spokój zewnętrzny, jak wewnętrzny, ponieważ chory odrywa się od mniejszych i większych trosk życia codziennego. Gdy stan chorego ulegnie poprawie, pozwalamy choremu wstawać z łóżka na 1 – 2 godziny; w razie niemiarowości tętna podajemy naparstnicę. [patrz też: Psycholog Wrocław, psychoterapia warszawa, psychoterapia lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: Psycholog Wrocław psychoterapia lublin psychoterapia warszawa

Posted by on 20 marca 2018

PRZYGOTOWANIE PRZEDOPERACYJNE Starsi wiekiem chorzy z przewlekłym nieżytem oskrzeli, zwężeniem tchawicy i niewydolnością krążenia jak również chorzy z objawami choroby Basedowa, wymagają dłuższego, starannego przygotowania. Im więcej czasu poświęcamy przygotowaniu chorego do operacji, tym więcej zyskujemy w okresie pooperacyjnym. W chorobie Basedowa najważniejszym czynnikiem przygotowania do operacji jest spokój. Z pobytem w klinice jest związany zarówno spokój zewnętrzny, jak wewnętrzny, ponieważ chory odrywa się od mniejszych i większych trosk życia codziennego. Gdy stan chorego ulegnie poprawie, pozwalamy choremu wstawać z łóżka na 1 – 2 godziny; w razie niemiarowości tętna podajemy naparstnicę. [patrz też: Psycholog Wrocław, psychoterapia warszawa, psychoterapia lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: Psycholog Wrocław psychoterapia lublin psychoterapia warszawa