Posted by on 19 lipca 2018

PRZYCZY ZAPALENlA Czynniki, wywołujące zapalenia, dają się sprowadzić w zasadzie do czynników wewnątrzpochodnych i zewnątrzpochodnych. Czynniki wewnętrzne Czynnikami pochodzenia wewnętrznego są zatory, zawały, krwotoki, wypadnięcie soli oraz zaburzenia nerwowe, które powodują powstawanie tzw. zapalenia symetrycznego. Są to czynniki, ,które w związku z rozmaitymi zaburzeniami krążeniowymi lub przemiany materii powstają w samym ustroju, wywołując w następstwie stan zapalny odpowiednich tkanek i narządów. 2. Czynniki zewnętrzne Czynniki zewnętrzne dadzą się podzielić na fizyczne, chemiczne i biologiczne. a. Czynniki mechaniczne Do przyczyn zewnętrznych pochodzenia mechanicznego zaliczamy wszystkie sprawy zapalne, które powstały po ucisku na tkankę, po uderzeniach; rozerwaniach, złamaniach, ranach -itd. Jak wiemy, długotrwały ucisk na tkankę wywołuje zanik ze śmiercią komórek. Przy rozpadzie komórek po- wstają odczyny takie, jak przekrwienie, przechodzenie płynnej części krwi: do otaczających tkanek oraz emigracja leukocytów, słowem powstaje zapalenie. [więcej w: polcortolon, dzianina dresówka, psychiatra poznan ]

Powiązane tematy z artykułem: dzianina dresówka polcortolon psychiatra poznan

Posted by on 19 lipca 2018

PRZYCZY ZAPALENlA Czynniki, wywołujące zapalenia, dają się sprowadzić w zasadzie do czynników wewnątrzpochodnych i zewnątrzpochodnych. Czynniki wewnętrzne Czynnikami pochodzenia wewnętrznego są zatory, zawały, krwotoki, wypadnięcie soli oraz zaburzenia nerwowe, które powodują powstawanie tzw. zapalenia symetrycznego. Są to czynniki, ,które w związku z rozmaitymi zaburzeniami krążeniowymi lub przemiany materii powstają w samym ustroju, wywołując w następstwie stan zapalny odpowiednich tkanek i narządów. 2. Czynniki zewnętrzne Czynniki zewnętrzne dadzą się podzielić na fizyczne, chemiczne i biologiczne. a. Czynniki mechaniczne Do przyczyn zewnętrznych pochodzenia mechanicznego zaliczamy wszystkie sprawy zapalne, które powstały po ucisku na tkankę, po uderzeniach; rozerwaniach, złamaniach, ranach -itd. Jak wiemy, długotrwały ucisk na tkankę wywołuje zanik ze śmiercią komórek. Przy rozpadzie komórek po- wstają odczyny takie, jak przekrwienie, przechodzenie płynnej części krwi: do otaczających tkanek oraz emigracja leukocytów, słowem powstaje zapalenie. [więcej w: polcortolon, dzianina dresówka, psychiatra poznan ]

Powiązane tematy z artykułem: dzianina dresówka polcortolon psychiatra poznan