Posted by on 16 września 2018

PROBLEMY EMOCJONALNE: TRUDNOŚCI W MOWIENIU I CZYTANIU. Pod pewnym względem prawie każde dziecko, które wymaga specjalnego typu wychowania, ma jakieś trudności emocjonalne. Czasem problem polega na dopomożeniu dziecku w przyjęciu ograniczeń wypływających z jego kalectwa, czasem na wskazaniu mu możliwości, które były niejako przyćmione wskutek kalectwa; czasem wreszcie trzeba dopomóc dziecku radzić sobie z przesadnie opiekuńczym lub niejako odrzucającym podejściem dorosłych oraz innych dzieci. Ułomność zwykle zakłada jakieś odchylenie od normy, a takie odchylenia zazwyczaj wywołują niepokój. Jednakże istnieją ułomności, które nie tylko są przyczyną problemów emocjonalnych, ale same są symptomami takich zaburzeń lub są przez niespowodowane. Dotyczy to dzieci, które mają trudności w wymowie, są opóźnione w czytaniu, są nieletnimi przestępcami lub też są po prostu nieprzystosowane. Mamy skłonność do klasyfikowania dzieci z trudnoś ciami w wymowie i czytaniu osobno do dwóch wyżej wymienionych kategorii, ponieważ wydaje się nam, że ich trudności, sądząc, co najmniej powierzchownie, łatwiej podlegają ponownemu przeszkoleniu i reedukacji. Mamy tendencję uważać dziecko z upośledzeniami mowy za takie, które musi nauczyć się lepiej mówić, a dziecko z trudnościami w czytaniu za takie, które należy nauczyć czytać. [patrz też: lpg endermologie, sonoforeza wskazania i przeciwwskazania, nzoz medicus ]

Powiązane tematy z artykułem: lpg endermologie nzoz medicus sonoforeza wskazania i przeciwwskazania

Posted by on 16 września 2018

PROBLEMY EMOCJONALNE: TRUDNOŚCI W MOWIENIU I CZYTANIU. Pod pewnym względem prawie każde dziecko, które wymaga specjalnego typu wychowania, ma jakieś trudności emocjonalne. Czasem problem polega na dopomożeniu dziecku w przyjęciu ograniczeń wypływających z jego kalectwa, czasem na wskazaniu mu możliwości, które były niejako przyćmione wskutek kalectwa; czasem wreszcie trzeba dopomóc dziecku radzić sobie z przesadnie opiekuńczym lub niejako odrzucającym podejściem dorosłych oraz innych dzieci. Ułomność zwykle zakłada jakieś odchylenie od normy, a takie odchylenia zazwyczaj wywołują niepokój. Jednakże istnieją ułomności, które nie tylko są przyczyną problemów emocjonalnych, ale same są symptomami takich zaburzeń lub są przez niespowodowane. Dotyczy to dzieci, które mają trudności w wymowie, są opóźnione w czytaniu, są nieletnimi przestępcami lub też są po prostu nieprzystosowane. Mamy skłonność do klasyfikowania dzieci z trudnoś ciami w wymowie i czytaniu osobno do dwóch wyżej wymienionych kategorii, ponieważ wydaje się nam, że ich trudności, sądząc, co najmniej powierzchownie, łatwiej podlegają ponownemu przeszkoleniu i reedukacji. Mamy tendencję uważać dziecko z upośledzeniami mowy za takie, które musi nauczyć się lepiej mówić, a dziecko z trudnościami w czytaniu za takie, które należy nauczyć czytać. [patrz też: lpg endermologie, sonoforeza wskazania i przeciwwskazania, nzoz medicus ]

Powiązane tematy z artykułem: lpg endermologie nzoz medicus sonoforeza wskazania i przeciwwskazania