Posted by on 15 września 2018

PROBLEMY EMOCJONALNE: NIELETNI PRZESTĘPCY. Prawdopodobnie żadnemu uczniowi w szkole nie poświęca się tyle uwagi, co dziecku wykolejonemu, jeżeli do tej kategorii zaliczymy dziecko, które źle zachowuje się w szkole, jak również i dziecko, które ma swoje akta w sądzie dla nieletnich. Pod wieloma względami problem tych dzieci jest znacznie poważniejszy niż problem dzieci z trudnościami w mowie i czytaniu. Potrafimy współczuć dziecku fizycznie upośledzonemu lub dziecku, które potrzebuje pomocy w czytaniu i mówieniu, ale dziecko – nieletni przestępca zazwyczaj wywołuje więcej wrogości niż współczucia. Gdy słyszymy o jakimś przestępstwie nieletnich, naszą pierwszą reakcją jest zazwyczaj nadzieja, że winni będą schwytani i ukarani. W rzeczywistości często mylnie przyjmujemy, że winny stał się przestępcą, ponieważ za mało go karano, podczas gdy jest bardziej prawdopodobne, że karano go raczej za często niż za rzadko. Ponieważ nieletni przes tępca wzbudza w nas wrogość i irytację, jesteśmy o wiele mniej skłonni starać się zrozumieć jego trudności. W ten sposób uwaga, którą mu poświęcamy, powoduje raczej pogorszenie niż poprawę jego zachowania. Na szczęście, zarysowuje się zdrowy prąd, aby przestępczość wśród małoletnich uważać za problem socjopsychologiczny i traktować ją równie obiektywnie i życzliwie jak traktujemy, powiedzmy, problemy niewidomego lub okaleczałego dziecka. Istnieją, mówiąc ogólnie, dwa źródła przestępczości wśród nieletnich. [więcej w: dna moczanowa leczenie, izotretynoina skutki uboczne, anestezjologia i ratownictwo ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjologia i ratownictwo dna moczanowa leczenie izotretynoina skutki uboczne

Posted by on 15 września 2018

PROBLEMY EMOCJONALNE: NIELETNI PRZESTĘPCY. Prawdopodobnie żadnemu uczniowi w szkole nie poświęca się tyle uwagi, co dziecku wykolejonemu, jeżeli do tej kategorii zaliczymy dziecko, które źle zachowuje się w szkole, jak również i dziecko, które ma swoje akta w sądzie dla nieletnich. Pod wieloma względami problem tych dzieci jest znacznie poważniejszy niż problem dzieci z trudnościami w mowie i czytaniu. Potrafimy współczuć dziecku fizycznie upośledzonemu lub dziecku, które potrzebuje pomocy w czytaniu i mówieniu, ale dziecko – nieletni przestępca zazwyczaj wywołuje więcej wrogości niż współczucia. Gdy słyszymy o jakimś przestępstwie nieletnich, naszą pierwszą reakcją jest zazwyczaj nadzieja, że winni będą schwytani i ukarani. W rzeczywistości często mylnie przyjmujemy, że winny stał się przestępcą, ponieważ za mało go karano, podczas gdy jest bardziej prawdopodobne, że karano go raczej za często niż za rzadko. Ponieważ nieletni przes tępca wzbudza w nas wrogość i irytację, jesteśmy o wiele mniej skłonni starać się zrozumieć jego trudności. W ten sposób uwaga, którą mu poświęcamy, powoduje raczej pogorszenie niż poprawę jego zachowania. Na szczęście, zarysowuje się zdrowy prąd, aby przestępczość wśród małoletnich uważać za problem socjopsychologiczny i traktować ją równie obiektywnie i życzliwie jak traktujemy, powiedzmy, problemy niewidomego lub okaleczałego dziecka. Istnieją, mówiąc ogólnie, dwa źródła przestępczości wśród nieletnich. [więcej w: dna moczanowa leczenie, izotretynoina skutki uboczne, anestezjologia i ratownictwo ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjologia i ratownictwo dna moczanowa leczenie izotretynoina skutki uboczne