Dwadzieścia lat globalnego nadzoru nad opornością na leki przeciwprątkowe ad 5

Maj. 23, 2018 by

Jest to odzwierciedlenie wciąż bardzo ograniczonego dostępu do testów lekowrażliwości w większości krajów: na całym świecie w 2014 r. Tylko 12% pacjentów z nowo zdiagnozowaną gruźlicą i 58% osób z

Dwadzieścia lat globalnego nadzoru nad opornością na leki przeciwprątkowe czesc 4

Maj. 23, 2018 by

W konsekwencji nasze zrozumienie ewolucji epidemii gruźlicy MDR w tych regionach jest bardzo ograniczone. Dowody na związek między gruźlicą MDR a innymi czynnikami Związek pomiędzy gruźlicą MDR a zakażeniem wirusem

Dwadzieścia lat globalnego nadzoru nad opornością na leki przeciwprątkowe cd

Maj. 23, 2018 by

Sugeruje to, że poważne zakłócenia w dostawach leków po upadku Związku Radzieckiego mogły doprowadzić do złego zarządzania opieką nad pacjentem, generując wysoki poziom gruźlicy MDR. Największe zmierzone poziomy gruźlicy MDR

Dwadzieścia lat globalnego nadzoru nad opornością na leki przeciwprątkowe ad

Maj. 23, 2018 by

Te standaryzowane metody umożliwiają porównywanie danych w poszczególnych krajach w czasie, a także między krajami. Od 1999 r. Sieć SRL koordynowana jest przez Instytut Medycyny Tropikalnej w Antwerpii w Belgii