Do nauczyciela, z chwila, gdy takie problemy odkryje, nalezy decyzja, jak ma zaradzic trudnosciom dziecka

Wrz. 14, 2018 by

Do nauczyciela, z chwilą, gdy takie problemy odkryje, należy decyzja, jak ma zaradzić trudnościom dziecka. Musi zdecydować, czy dysponuje dostateczną ilością czasu na efektywną interwencję, czy właściwe ułatwienia (tj. psychologiczne

PROBLEMY EMOCJONALNE: DZIECKO Z ZABURZENIAMI

Wrz. 14, 2018 by

PROBLEMY EMOCJONALNE: DZIECKO Z ZABURZENIAMI. Jak dotąd niewiele w tym rozdziale powiedzieliśmy o dziecku, które nie podpada pod żadne wymienione kategorie, ale które potrzebuje pomocy nie ze względu na jakiś

Okazuje sie obecnie, ze wzrasta liczba nieletnich przestepców pochodzacych z domów srednich i wyzszych warstw

Wrz. 14, 2018 by

Okazuje się obecnie, że wzrasta liczba nieletnich przestępców pochodzących z domów średnich i wyższych warstw. Nieletni przestępca, pochodzący z tego środowiska, jest często jednostką o zaburzeniach psychicznych, która nie chce

PODATNOSC NA PRZESTEPCZOSC

Wrz. 14, 2018 by

PODATNOŚĆ NA PRZESTĘPCZOŚĆ. Wszystkie dzieci są okresowo poddawane naciskom i pokusom, które ciągną je i popychają w kierunku przestępczości. Dzieci, które uległy tym naciskom, stają się bardziej podatne niż inne;