Posted by on 15 września 2018

Obszerne studium o przestępczości wśród nieletnich na zaniedbanych obszarach Wielkiego Bostonu, podjęte przez Sheldona i Eleanor Glueck, wykazuje, iż klasa społeczna nie jest jedynym decydującym czynnikiem. Glueckowie porównali 5 chłopców wykolejonych z 5 chłopcami normalnymi, dopasowując ich pod względem wieku, inteligencji, środowiska i miejsca zamieszkania. Stwierdzili, że stosunki rodzinne tych dwu grup były całkowicie odmienne. Rodziny chłopców wykolejonych były o wiele mniej zwarte: pozostali członkowie tych rodzin byli obojętni lub wyraźnie wrogo do chłopców nastawieni, ich rodzice skłonni do krańcowej niedbałości a zarazem i, surowości oraz by li o wiele bardziej niestaranni w sprawowaniu opieki nad nimi. Wykroczenia w szkole dzieci wykolejonych były znacznie częstsze niż innych. Ponadto te wykroczenia w ich przypadku rozpoczynały się wcześniej. Przeciętny wiek, w którym dzieci obecnie wykolejone popełniły pierwsze wykroczenia w szko le, wynosił dziewięć i pół roku, był, więc około trzech lat niższy niż przeciętny wiek stosunkowo nielicznych dzieci, które nie wykazują skłonności przestępczych a miały dyscyplinarne zatargi, w szkole, Glueekowie podkreślają, że dzieci, które stają się chronicznymi przestępcami, wykazują w bardzo wczesnym wieku charakterystyczne oznaki dotyczące kierunku, w jakim zmierzają. Na przykład, prawie polowa dzieci, które popełniają pierwsze przestępstwo, nie ma jeszcze 8 lat. Inne badania Gluecków wykazują, że o ile potencjalni przestępcy zostaną zidentyfikowani i dość wcześnie otrzymają psychologiczną pomoc, można uniknąć wielu dalszych przestępstw. Jednakże nie wszyscy nieletni przestępcy pochodzą ze środowisk zaniedbanych i pozbawionych odpowiednich warunków. [podobne: immunodiagnostyka, trening umiejętności społecznych program, worki urostomijne ]

Powiązane tematy z artykułem: immunodiagnostyka trening umiejętności społecznych program worki urostomijne

Posted by on 15 września 2018

Obszerne studium o przestępczości wśród nieletnich na zaniedbanych obszarach Wielkiego Bostonu, podjęte przez Sheldona i Eleanor Glueck, wykazuje, iż klasa społeczna nie jest jedynym decydującym czynnikiem. Glueckowie porównali 5 chłopców wykolejonych z 5 chłopcami normalnymi, dopasowując ich pod względem wieku, inteligencji, środowiska i miejsca zamieszkania. Stwierdzili, że stosunki rodzinne tych dwu grup były całkowicie odmienne. Rodziny chłopców wykolejonych były o wiele mniej zwarte: pozostali członkowie tych rodzin byli obojętni lub wyraźnie wrogo do chłopców nastawieni, ich rodzice skłonni do krańcowej niedbałości a zarazem i, surowości oraz by li o wiele bardziej niestaranni w sprawowaniu opieki nad nimi. Wykroczenia w szkole dzieci wykolejonych były znacznie częstsze niż innych. Ponadto te wykroczenia w ich przypadku rozpoczynały się wcześniej. Przeciętny wiek, w którym dzieci obecnie wykolejone popełniły pierwsze wykroczenia w szko le, wynosił dziewięć i pół roku, był, więc około trzech lat niższy niż przeciętny wiek stosunkowo nielicznych dzieci, które nie wykazują skłonności przestępczych a miały dyscyplinarne zatargi, w szkole, Glueekowie podkreślają, że dzieci, które stają się chronicznymi przestępcami, wykazują w bardzo wczesnym wieku charakterystyczne oznaki dotyczące kierunku, w jakim zmierzają. Na przykład, prawie polowa dzieci, które popełniają pierwsze przestępstwo, nie ma jeszcze 8 lat. Inne badania Gluecków wykazują, że o ile potencjalni przestępcy zostaną zidentyfikowani i dość wcześnie otrzymają psychologiczną pomoc, można uniknąć wielu dalszych przestępstw. Jednakże nie wszyscy nieletni przestępcy pochodzą ze środowisk zaniedbanych i pozbawionych odpowiednich warunków. [podobne: immunodiagnostyka, trening umiejętności społecznych program, worki urostomijne ]

Powiązane tematy z artykułem: immunodiagnostyka trening umiejętności społecznych program worki urostomijne