Posted by on 2 września 2019

To stwierdzenie było spójne w różnych instytucjach (ryc. 4 i ryc. S14 w dodatkowym dodatku). Wyniki po zakrzepicy pompy
U 66 pacjentów stwierdzono 72 przypadki zakrzepów. W sumie 11 zakrzepów spowodowanych przez pompy zostało poddanych przeszczepowi serca u 11 pacjentów (1 pacjent zmarł 31 dni po transplantacji). W sumie 21 zakrzepów spowodowanych przez pompę było leczonych za pomocą wymiany pompy u 19 pacjentów (1 pacjent zmarł> 30 dni po wymianie pompy, a po 3 zamrożeniach). Z 40 zakrzepów nieleczonych przez przeszczepienie serca lub wymianę pompy, 2 zakrzepy u 2 pacjentów były leczone przy usunięciu pompy, ponieważ poprawiła się funkcja lewej komory; 38 zakrzepów z zastosowaniem pompy zostało poddanych leczeniu medycznemu u 38 pacjentów (z których 4 przeszło wcześniejszą wymianę urządzenia), z których 19 zmarło. Postępowanie medyczne obejmowało nasilenie leczenia przeciwzakrzepowego i leków trombolitycznych, co w niektórych przypadkach było skuteczne i ustabilizowało przebieg kliniczny pacjenta; jednak niektórzy pacjenci zdecydowali się na wycofanie opieki na podstawie daremności.
Rysunek 5. Rycina 5. Śmiertelność według strategii zarządzania po zakrzepłej zakrzepicy pompy. Kwadraty oznaczają zgony po transplantacji serca lub wymianie pompy, a diamenty wskazują na zgony pacjentów, którzy nie przeszli transplantacji serca lub wymiany pompy, przy osi poziomej skróconej o 6 miesięcy. Dla celów referencyjnych trójkąty wskazują zgony bez potwierdzonej zakrzepicy pompy podczas podtrzymywania HeartMate II od czasu implantacji (szare). Symbole reprezentują nieparametryczne oszacowania, a ja umieszczam 95-procentowe przedziały ufności. Linia przerywana przedstawia pacjentów, dla których dostępne są dane uzupełniające i którzy pozostali przy życiu.
W porównaniu ze śmiertelnością podczas leczenia HeartMate II u pacjentów bez potwierdzonej zakrzepicy pompy, śmiertelność aktuarialna po potwierdzonej zakrzepicy pompy w różnych punktach czasowych była wyższa: 6,9% (95% CI, 5,4 do 8,8) wobec 17,7% (95% CI, 9,7 do 30,1) po 30 dniach, 9,7% (95% CI, 7,9 do 11,9) wobec 22,4% (95% CI, 13,0 do 35,8) po 60 dniach, 12,2% (95% CI, 10,1 do 14,6) wobec 27,4% (95% CI, 16,6 do 41,5) po 90 dniach i 16,8% (95% CI, 14,3 do 19,6) wobec 35,6% (95% CI, 22,9 do 50,7) po 180 dniach (ryc. S15A w dodatkowym dodatku). Wystąpiło znaczne zróżnicowanie wyników (ryc. S15B w dodatku uzupełniającym), w zależności od kandydatury do pilnej transplantacji lub wymiany pompy. Śmiertelność po 6 miesiącach u pacjentów leczonych z powodu wymiany urządzenia lub przeszczepu była podobna jak u pacjentów, którzy nie mieli zakrzepicy w urządzeniu (Ryc. 5), ale śmiertelność wynosiła 48,2% (95% CI, 31,6 do 65,2) wśród pacjentów z zakrzepicą nieleczono tymi metodami, a ta podwyższona śmiertelność była spójna w różnych instytucjach (ryc
[więcej w: włókniakogruczolak, pulmex baby cena, tyłozgięcie macicy a współżycie ]

 1. Karolina
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: pokrowce antyroztoczowe barierowe[…]

 2. Digger
  15 stycznia 2019

  Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

 3. Alicja
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: okulary[…]

 4. Scrapper
  19 stycznia 2019

  przy biegunkach i ogolnie problemach z jelitami sprawdza sie intesta

 5. Wiktoria
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: sprzęt do makijażu permanentnego[…]

 6. Eliza
  23 stycznia 2019

  Nie da się lekceważyć nietolerancji bo boli brzuch

Powiązane tematy z artykułem: pulmex baby cena tyłozgięcie macicy a współżycie włókniakogruczolak

Posted by on 2 września 2019

To stwierdzenie było spójne w różnych instytucjach (ryc. 4 i ryc. S14 w dodatkowym dodatku). Wyniki po zakrzepicy pompy
U 66 pacjentów stwierdzono 72 przypadki zakrzepów. W sumie 11 zakrzepów spowodowanych przez pompy zostało poddanych przeszczepowi serca u 11 pacjentów (1 pacjent zmarł 31 dni po transplantacji). W sumie 21 zakrzepów spowodowanych przez pompę było leczonych za pomocą wymiany pompy u 19 pacjentów (1 pacjent zmarł> 30 dni po wymianie pompy, a po 3 zamrożeniach). Z 40 zakrzepów nieleczonych przez przeszczepienie serca lub wymianę pompy, 2 zakrzepy u 2 pacjentów były leczone przy usunięciu pompy, ponieważ poprawiła się funkcja lewej komory; 38 zakrzepów z zastosowaniem pompy zostało poddanych leczeniu medycznemu u 38 pacjentów (z których 4 przeszło wcześniejszą wymianę urządzenia), z których 19 zmarło. Postępowanie medyczne obejmowało nasilenie leczenia przeciwzakrzepowego i leków trombolitycznych, co w niektórych przypadkach było skuteczne i ustabilizowało przebieg kliniczny pacjenta; jednak niektórzy pacjenci zdecydowali się na wycofanie opieki na podstawie daremności.
Rysunek 5. Rycina 5. Śmiertelność według strategii zarządzania po zakrzepłej zakrzepicy pompy. Kwadraty oznaczają zgony po transplantacji serca lub wymianie pompy, a diamenty wskazują na zgony pacjentów, którzy nie przeszli transplantacji serca lub wymiany pompy, przy osi poziomej skróconej o 6 miesięcy. Dla celów referencyjnych trójkąty wskazują zgony bez potwierdzonej zakrzepicy pompy podczas podtrzymywania HeartMate II od czasu implantacji (szare). Symbole reprezentują nieparametryczne oszacowania, a ja umieszczam 95-procentowe przedziały ufności. Linia przerywana przedstawia pacjentów, dla których dostępne są dane uzupełniające i którzy pozostali przy życiu.
W porównaniu ze śmiertelnością podczas leczenia HeartMate II u pacjentów bez potwierdzonej zakrzepicy pompy, śmiertelność aktuarialna po potwierdzonej zakrzepicy pompy w różnych punktach czasowych była wyższa: 6,9% (95% CI, 5,4 do 8,8) wobec 17,7% (95% CI, 9,7 do 30,1) po 30 dniach, 9,7% (95% CI, 7,9 do 11,9) wobec 22,4% (95% CI, 13,0 do 35,8) po 60 dniach, 12,2% (95% CI, 10,1 do 14,6) wobec 27,4% (95% CI, 16,6 do 41,5) po 90 dniach i 16,8% (95% CI, 14,3 do 19,6) wobec 35,6% (95% CI, 22,9 do 50,7) po 180 dniach (ryc. S15A w dodatkowym dodatku). Wystąpiło znaczne zróżnicowanie wyników (ryc. S15B w dodatku uzupełniającym), w zależności od kandydatury do pilnej transplantacji lub wymiany pompy. Śmiertelność po 6 miesiącach u pacjentów leczonych z powodu wymiany urządzenia lub przeszczepu była podobna jak u pacjentów, którzy nie mieli zakrzepicy w urządzeniu (Ryc. 5), ale śmiertelność wynosiła 48,2% (95% CI, 31,6 do 65,2) wśród pacjentów z zakrzepicą nieleczono tymi metodami, a ta podwyższona śmiertelność była spójna w różnych instytucjach (ryc
[więcej w: włókniakogruczolak, pulmex baby cena, tyłozgięcie macicy a współżycie ]

 1. Karolina
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: pokrowce antyroztoczowe barierowe[…]

 2. Digger
  15 stycznia 2019

  Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

 3. Alicja
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: okulary[…]

 4. Scrapper
  19 stycznia 2019

  przy biegunkach i ogolnie problemach z jelitami sprawdza sie intesta

 5. Wiktoria
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: sprzęt do makijażu permanentnego[…]

 6. Eliza
  23 stycznia 2019

  Nie da się lekceważyć nietolerancji bo boli brzuch

Powiązane tematy z artykułem: pulmex baby cena tyłozgięcie macicy a współżycie włókniakogruczolak