Posted by on 22 września 2018

Naczynia podskórne chwytamy kleszczykami, lecz nie podwiązujemy na razie; kleszczyki usuwamy dopiero w końcu operacji. Po odłuszczeniu, na tępo płata, zawierającego skórę i mięsień podskórny, odsłaniamy na dostatecznej przestrzeni w górę i w dół żyły przednie szyi i nacinamy powięź. Z obu stron naczynia uwalniamy żyłę i ujmujemy w kleszczyki Kochera; następnie przecinamy powięź w poprzek a po podwiązaniu kikutów żyły i zdjęciu kleszczyków odsuwamy ją na tępo jak najdalej w górę i w dół. Teraz możemy albo przejść wprost do uwolnienia gruczołu zaczynając od przestrzeni w linii środkowej ciała, albo przystąpić najpierw do podwiązania tętnic tarczowych dolnych (sposób de Quervaina). [więcej w: dna moczanowa leczenie, anestezjologia i ratownictwo, sonoforeza wskazania i przeciwwskazania ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjologia i ratownictwo dna moczanowa leczenie sonoforeza wskazania i przeciwwskazania

Posted by on 22 września 2018

Naczynia podskórne chwytamy kleszczykami, lecz nie podwiązujemy na razie; kleszczyki usuwamy dopiero w końcu operacji. Po odłuszczeniu, na tępo płata, zawierającego skórę i mięsień podskórny, odsłaniamy na dostatecznej przestrzeni w górę i w dół żyły przednie szyi i nacinamy powięź. Z obu stron naczynia uwalniamy żyłę i ujmujemy w kleszczyki Kochera; następnie przecinamy powięź w poprzek a po podwiązaniu kikutów żyły i zdjęciu kleszczyków odsuwamy ją na tępo jak najdalej w górę i w dół. Teraz możemy albo przejść wprost do uwolnienia gruczołu zaczynając od przestrzeni w linii środkowej ciała, albo przystąpić najpierw do podwiązania tętnic tarczowych dolnych (sposób de Quervaina). [więcej w: dna moczanowa leczenie, anestezjologia i ratownictwo, sonoforeza wskazania i przeciwwskazania ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjologia i ratownictwo dna moczanowa leczenie sonoforeza wskazania i przeciwwskazania