Posted by on 18 września 2018

Marskość wątroby przerostowa źółciowa pozapalna (cirrhosis hepatis hypertrophi,ca biliaris postinflammatoria) Określenie, przyczyny i wywód chorobowy. Dołączając się do tych, którzy kwestionują marskość wątroby typu Hanota uraz Chareota jako jednostki chorobowe samodzielne, zaliczam do marskości wątroby przerostowej żółciowej tę postać, która powstaje wprawdzie tak jak marskość wątroby żylną, wskutek zapalenia surowiczego wątroby w sensie Rössle-Eppingera, lecz w przeciwieństwie do niej, cechuje się wyraźną żółtaczką już od samego początku choroby. Marskość ta jest jednym z zejść ostrego miąższowego zapalenia wątroby, najczęściej toksycznego lub zakaźnego, albo podostrego zaniku wątroby. Mianowicie sprawy te kończą się w lżejszych przypadkach wyzdrowieniem, w bardzo ciężkich zgonem, natomiast mogą przechodzić stopniowo w marskość wątroby, gdy czynnik chorobotwórczy działa ze średnią siłą, lecz ustawicznie i przez dłuższy czas. Jaka postać marskości rozwinie się w tych przypadkach, zależy to najprawdopodobniej od osobnicz ego usposobienia chorego. W jednych przypadkach powstaje marskość wątroby żylna zanikowa, w innych marskość przerostowa, przebiegająca bez żółtaczki albo z nieznaczną tylko żółtaczką, w innych wreszcie marskość, w której żółtaczka stanowi objaw bardzo wybitny. Ta postać marskości ma pewne cechy znamienne i dlatego zasługuje na wyodrębnienie. Ponieważ powstaje ona na tle ostrego miąższowego zapalenia wątroby (hepatosis acuta), nazywam ją marskością wątroby przerostową żółciową pozapalną. Anatomia patologiczna. Wątroba jest powiększona, zbita, gładka. Drobnowidowo stwierdza się w niej obfity rozrost tkanki łącznej, zastępującej zanikające komórki miąższowe wątroby. Śledziona jest powiększona, zbita. Powłoki zewnętrzne są zażółcone. [patrz też: mezobotox, psychiatra poznan, izotretynoina skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: izotretynoina skutki uboczne klinika leczenia bólu kręgosłupa mezobotox

Posted by on 18 września 2018

Marskość wątroby przerostowa źółciowa pozapalna (cirrhosis hepatis hypertrophi,ca biliaris postinflammatoria) Określenie, przyczyny i wywód chorobowy. Dołączając się do tych, którzy kwestionują marskość wątroby typu Hanota uraz Chareota jako jednostki chorobowe samodzielne, zaliczam do marskości wątroby przerostowej żółciowej tę postać, która powstaje wprawdzie tak jak marskość wątroby żylną, wskutek zapalenia surowiczego wątroby w sensie Rössle-Eppingera, lecz w przeciwieństwie do niej, cechuje się wyraźną żółtaczką już od samego początku choroby. Marskość ta jest jednym z zejść ostrego miąższowego zapalenia wątroby, najczęściej toksycznego lub zakaźnego, albo podostrego zaniku wątroby. Mianowicie sprawy te kończą się w lżejszych przypadkach wyzdrowieniem, w bardzo ciężkich zgonem, natomiast mogą przechodzić stopniowo w marskość wątroby, gdy czynnik chorobotwórczy działa ze średnią siłą, lecz ustawicznie i przez dłuższy czas. Jaka postać marskości rozwinie się w tych przypadkach, zależy to najprawdopodobniej od osobnicz ego usposobienia chorego. W jednych przypadkach powstaje marskość wątroby żylna zanikowa, w innych marskość przerostowa, przebiegająca bez żółtaczki albo z nieznaczną tylko żółtaczką, w innych wreszcie marskość, w której żółtaczka stanowi objaw bardzo wybitny. Ta postać marskości ma pewne cechy znamienne i dlatego zasługuje na wyodrębnienie. Ponieważ powstaje ona na tle ostrego miąższowego zapalenia wątroby (hepatosis acuta), nazywam ją marskością wątroby przerostową żółciową pozapalną. Anatomia patologiczna. Wątroba jest powiększona, zbita, gładka. Drobnowidowo stwierdza się w niej obfity rozrost tkanki łącznej, zastępującej zanikające komórki miąższowe wątroby. Śledziona jest powiększona, zbita. Powłoki zewnętrzne są zażółcone. [patrz też: mezobotox, psychiatra poznan, izotretynoina skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: izotretynoina skutki uboczne klinika leczenia bólu kręgosłupa mezobotox