Posted by on 7 września 2019

Książki były pod ręką, o ile dzieci miały ochotę czytać. Nauczycielka terapeuta ułatwiała dzieciom rozmowę na temat ich problemów i trudności, gdy tylko miały na to ochotę, lecz nie narzucała im ani swojej osoby, ani poglądów. Nie wszystkie dzieci poprawiły się w okresie tego eksperymentalnego reżimu trwającego trzy i pół miesiąca, ale większość z nich dużo zyskała nawet aż dwanaście do czternastu miesięcy w wieku czytania. Nadal jeszcze nie znamy wielu spraw dotyczących stosunku pomiędzy problemami emocjonalnymi a trudnościami w mowie i czytaniu. Czasami, oczywiście, trudność ma podłoże organiczne – to jest, dziecko może mieć rozszczep podniebienia lub może być niezdolne do skoordynowania ruchu oczu. Także i okres dojrzewania może mieć tu znaczenie. Zarówno mowa, jak i czytanie są umiejętnościami werbalnymi, a chłopcy mają skłonność do późniejszego rozwoju niż dziewczynki w tym względzie. Stąd też nie ma w tym nic zaska kującego, że jest znacznie więcej chłopców niż dziewczynek z trudnościami W mowie i czytaniu. Jak już stwierdziliśmy poprzednio, chłopcy przewyższają liczbowo dziewczynki pod względem trudności wychowawczych. Może te różnice pochodzą stąd, że chłopcy są zmuszeni nabywać werbalne umiejętności, zanim osiągną odpowiedni moment w procesie dojrzewania, jak to sugeruje Dorothea Mc Carthy, lub może wszystkie rodzaje trudności wychowawczych, włączając w to trudności w mowie i czytaniu, łączą się z naszą skłonnością do oczekiwania trudności w zachowaniu ze strony chłopców. Jest wysoce prawdopodobne, że oba te czynniki są ważne i działają łącznie. [więcej w: tyłozgięcie macicy a współżycie, dermika biogeniq, icm rumia ]

 1. Old Orange Eyes
  19 stycznia 2019

  wszystkie choroby wykrylam sama chodząc po prywatnych specjalistach

 2. Emilia
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: zabiegi spa[…]

 3. Miłosz
  23 stycznia 2019

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

Powiązane tematy z artykułem: dermika biogeniq icm rumia tyłozgięcie macicy a współżycie

Posted by on 7 września 2019

Książki były pod ręką, o ile dzieci miały ochotę czytać. Nauczycielka terapeuta ułatwiała dzieciom rozmowę na temat ich problemów i trudności, gdy tylko miały na to ochotę, lecz nie narzucała im ani swojej osoby, ani poglądów. Nie wszystkie dzieci poprawiły się w okresie tego eksperymentalnego reżimu trwającego trzy i pół miesiąca, ale większość z nich dużo zyskała nawet aż dwanaście do czternastu miesięcy w wieku czytania. Nadal jeszcze nie znamy wielu spraw dotyczących stosunku pomiędzy problemami emocjonalnymi a trudnościami w mowie i czytaniu. Czasami, oczywiście, trudność ma podłoże organiczne – to jest, dziecko może mieć rozszczep podniebienia lub może być niezdolne do skoordynowania ruchu oczu. Także i okres dojrzewania może mieć tu znaczenie. Zarówno mowa, jak i czytanie są umiejętnościami werbalnymi, a chłopcy mają skłonność do późniejszego rozwoju niż dziewczynki w tym względzie. Stąd też nie ma w tym nic zaska kującego, że jest znacznie więcej chłopców niż dziewczynek z trudnościami W mowie i czytaniu. Jak już stwierdziliśmy poprzednio, chłopcy przewyższają liczbowo dziewczynki pod względem trudności wychowawczych. Może te różnice pochodzą stąd, że chłopcy są zmuszeni nabywać werbalne umiejętności, zanim osiągną odpowiedni moment w procesie dojrzewania, jak to sugeruje Dorothea Mc Carthy, lub może wszystkie rodzaje trudności wychowawczych, włączając w to trudności w mowie i czytaniu, łączą się z naszą skłonnością do oczekiwania trudności w zachowaniu ze strony chłopców. Jest wysoce prawdopodobne, że oba te czynniki są ważne i działają łącznie. [więcej w: tyłozgięcie macicy a współżycie, dermika biogeniq, icm rumia ]

 1. Old Orange Eyes
  19 stycznia 2019

  wszystkie choroby wykrylam sama chodząc po prywatnych specjalistach

 2. Emilia
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: zabiegi spa[…]

 3. Miłosz
  23 stycznia 2019

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

Powiązane tematy z artykułem: dermika biogeniq icm rumia tyłozgięcie macicy a współżycie