Posted by on 17 września 2018

JEDNORODNE A RÓZNORODNE GRUPOWANIE. Wiele szkół wprowadza tak zwane grupowanie według zdolności, dzieląc dzieci na dwie grupy na podstawie ilorazu inteligencji, wieku umysłowego lub wieku czytania: Celem tych jednorodnych grup jak się je czasem nazywa – jest zwiększenie efektywności nauczania. W idealnych warunkach dzieci w przodujących grupach mają rozszerzony program i czynią szybsze postępy, podczas gdy dzieci w innych grupach czynią postępy wolniejsze i mają do czynienia z prostszym materiałem. Jednakże, podobnie jak w przypadku poprzednio omawianych rozwiązań, istnieją pewne praktyczne trudności niewidoczne na pierwszy rzut oka. Jedną z trudności jest fakt, że grupy nigdy nie są w rzeczywistości jednorodne. Istnieje tyle możliwości, wskutek których dzieci mogą się różnić, iż wszelkie próby dzielenia ich na jednorodne grupy z góry są skazane na niepowodzenie. Przypuśćmy, że szóstą klasę podzielono na grupy X, Y i Z na pods tawie ilorazu inteligencji. Grupa X składa się z dzieci, których iloraz inteligencji wynosi 110 i wyżej; grupa „Y składa się z dzieci o ilorazie inteligencji od 95 do 110, a grupa z takich, których iloraz inteligencji jest poniżej 95. Jak można się spodziewać, większość dzieci o dobrych postępach jest w grupie X, ale jest w niej również Bob Crandall, który tak źle się uczył w klasie piątej, że prawie miał już repetować klasę. Libby Friend jest także w grupie X. Ma ona doskonałe oceny z przedmiotów humanistycznych, ale obcięła się z arytmetyki i pisowni. Linda Hidalgo jest zaledwie w grupie Y, chociaż każdy nauczyciel uznałby ją za najbardziej wybijającą się uczennicę w klasie szóstej. [patrz też: cennik protez zębowych, jak podwyższyć hdl, anestezjologia i ratownictwo ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjologia i ratownictwo cennik protez zębowych jak podwyższyć hdl

Posted by on 17 września 2018

JEDNORODNE A RÓZNORODNE GRUPOWANIE. Wiele szkół wprowadza tak zwane grupowanie według zdolności, dzieląc dzieci na dwie grupy na podstawie ilorazu inteligencji, wieku umysłowego lub wieku czytania: Celem tych jednorodnych grup jak się je czasem nazywa – jest zwiększenie efektywności nauczania. W idealnych warunkach dzieci w przodujących grupach mają rozszerzony program i czynią szybsze postępy, podczas gdy dzieci w innych grupach czynią postępy wolniejsze i mają do czynienia z prostszym materiałem. Jednakże, podobnie jak w przypadku poprzednio omawianych rozwiązań, istnieją pewne praktyczne trudności niewidoczne na pierwszy rzut oka. Jedną z trudności jest fakt, że grupy nigdy nie są w rzeczywistości jednorodne. Istnieje tyle możliwości, wskutek których dzieci mogą się różnić, iż wszelkie próby dzielenia ich na jednorodne grupy z góry są skazane na niepowodzenie. Przypuśćmy, że szóstą klasę podzielono na grupy X, Y i Z na pods tawie ilorazu inteligencji. Grupa X składa się z dzieci, których iloraz inteligencji wynosi 110 i wyżej; grupa „Y składa się z dzieci o ilorazie inteligencji od 95 do 110, a grupa z takich, których iloraz inteligencji jest poniżej 95. Jak można się spodziewać, większość dzieci o dobrych postępach jest w grupie X, ale jest w niej również Bob Crandall, który tak źle się uczył w klasie piątej, że prawie miał już repetować klasę. Libby Friend jest także w grupie X. Ma ona doskonałe oceny z przedmiotów humanistycznych, ale obcięła się z arytmetyki i pisowni. Linda Hidalgo jest zaledwie w grupie Y, chociaż każdy nauczyciel uznałby ją za najbardziej wybijającą się uczennicę w klasie szóstej. [patrz też: cennik protez zębowych, jak podwyższyć hdl, anestezjologia i ratownictwo ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjologia i ratownictwo cennik protez zębowych jak podwyższyć hdl