Posted by on 12 marca 2018

JEDNORODNE A RÓZNORODNE GRUPOWANIE. Wiele szkół wprowadza tak zwane „grupowanie według zdolności”, dzieląc dzieci na dwie grupy na podstawie ilorazu inteligencji, wieku umysłowego lub „wieku czytania”: Celem tych „jednorodnych grup” jak się je czasem nazywa – jest zwiększenie efektywności nauczania. W idealnych warunkach dzieci w przodujących grupach mają rozszerzony program i czynią szybsze postępy, podczas gdy dzieci w innych grupach czynią postępy wolniejsze i mają do czynienia z prostszym materiałem. Jednakże, podobnie jak w przypadku poprzednio omawianych rozwiązań, istnieją pewne praktyczne trudności niewidoczne na pierwszy rzut oka. Jedną z trudności jest fakt, że grupy nigdy nie są w rzeczywistości jednorodne. Istnieje tyle możliwości, wskutek których dzieci mogą się różnić, iż wszelkie próby dzielenia ich na jednorodne grupy z góry są skazane na niepowodzenie. Przypuśćmy, że szóstą klasę podzielono na grupy „X”, „Y” i „Z” na pods tawie ilorazu inteligencji. Grupa „X” składa się z dzieci, których iloraz inteligencji wynosi 110 i wyżej; grupa „Y” składa się z dzieci o ilorazie inteligencji od 95 do 110, a grupa z takich, których iloraz inteligencji jest poniżej 95. Jak można się spodziewać, większość dzieci o dobrych postępach jest w grupie „X”, ale jest w niej również Bob Crandall, który tak źle się uczył w klasie piątej, że prawie miał już repetować klasę. Libby Friend jest także w grupie „X”. Ma ona doskonałe oceny z przedmiotów humanistycznych, ale obcięła się z arytmetyki i pisowni. Linda Hidalgo jest zaledwie w grupie „Y”, chociaż każdy nauczyciel uznałby ją za najbardziej wybijającą się uczennicę w klasie szóstej. [patrz też: psycholog warszawa, Psycholog Wrocław, psychoterapia lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: psycholog warszawa Psycholog Wrocław psychoterapia lublin

Posted by on 12 marca 2018

JEDNORODNE A RÓZNORODNE GRUPOWANIE. Wiele szkół wprowadza tak zwane „grupowanie według zdolności”, dzieląc dzieci na dwie grupy na podstawie ilorazu inteligencji, wieku umysłowego lub „wieku czytania”: Celem tych „jednorodnych grup” jak się je czasem nazywa – jest zwiększenie efektywności nauczania. W idealnych warunkach dzieci w przodujących grupach mają rozszerzony program i czynią szybsze postępy, podczas gdy dzieci w innych grupach czynią postępy wolniejsze i mają do czynienia z prostszym materiałem. Jednakże, podobnie jak w przypadku poprzednio omawianych rozwiązań, istnieją pewne praktyczne trudności niewidoczne na pierwszy rzut oka. Jedną z trudności jest fakt, że grupy nigdy nie są w rzeczywistości jednorodne. Istnieje tyle możliwości, wskutek których dzieci mogą się różnić, iż wszelkie próby dzielenia ich na jednorodne grupy z góry są skazane na niepowodzenie. Przypuśćmy, że szóstą klasę podzielono na grupy „X”, „Y” i „Z” na pods tawie ilorazu inteligencji. Grupa „X” składa się z dzieci, których iloraz inteligencji wynosi 110 i wyżej; grupa „Y” składa się z dzieci o ilorazie inteligencji od 95 do 110, a grupa z takich, których iloraz inteligencji jest poniżej 95. Jak można się spodziewać, większość dzieci o dobrych postępach jest w grupie „X”, ale jest w niej również Bob Crandall, który tak źle się uczył w klasie piątej, że prawie miał już repetować klasę. Libby Friend jest także w grupie „X”. Ma ona doskonałe oceny z przedmiotów humanistycznych, ale obcięła się z arytmetyki i pisowni. Linda Hidalgo jest zaledwie w grupie „Y”, chociaż każdy nauczyciel uznałby ją za najbardziej wybijającą się uczennicę w klasie szóstej. [patrz też: psycholog warszawa, Psycholog Wrocław, psychoterapia lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: psycholog warszawa Psycholog Wrocław psychoterapia lublin