Posted by on 18 lipca 2018

Energia promienista Zapalenie może być wywołane także działaniem energii promienistej, do której zaliczamy działanie promieni słonecznych, promieni rentgenowskich, radu oraz ciał radioaktywnych. Co do promieni słonecznych, to na plan pierwszy wysuwa się działanie promieni pozafiołkowych. Najbardziej czynne są promienie pozafiołkowe, posiadające długość fali 297 mm. Promienie te – wbrew dawnym poglądom – nie przenikaj ą głęboko do tkanek. Badania bowiem stwierdzają, że im krótsza fala, tym adsorbcja jej jest bardziej powierzchowna i tym większe wywołuje zapalenie. Dużo czynników wpływa na działanie zapalne promieni pozafiołkowych. Są to: długość naświetlania, kąt załamania i gęstość atmosfery, która zatrzymuje te promienie. Zmiany, powstające po działaniu promieni na tkankę, polegają na tym, że tkanka ulega zniszczeniu . Powstają wtedy histamina, rozszerzająca naczynia, zmiany• składu mineralnego tkanki, zaburzenia w zawartości wody i cholesterolu oraz rozrost komórek, prowadzący do zgrubienia naskórka. [przypisy: osteopatia Warszawa, hurtownia tapicerska, Upadłość transgraniczna ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia tapicerska osteopatia Warszawa Upadłość transgraniczna

Posted by on 18 lipca 2018

Energia promienista Zapalenie może być wywołane także działaniem energii promienistej, do której zaliczamy działanie promieni słonecznych, promieni rentgenowskich, radu oraz ciał radioaktywnych. Co do promieni słonecznych, to na plan pierwszy wysuwa się działanie promieni pozafiołkowych. Najbardziej czynne są promienie pozafiołkowe, posiadające długość fali 297 mm. Promienie te – wbrew dawnym poglądom – nie przenikaj ą głęboko do tkanek. Badania bowiem stwierdzają, że im krótsza fala, tym adsorbcja jej jest bardziej powierzchowna i tym większe wywołuje zapalenie. Dużo czynników wpływa na działanie zapalne promieni pozafiołkowych. Są to: długość naświetlania, kąt załamania i gęstość atmosfery, która zatrzymuje te promienie. Zmiany, powstające po działaniu promieni na tkankę, polegają na tym, że tkanka ulega zniszczeniu . Powstają wtedy histamina, rozszerzająca naczynia, zmiany• składu mineralnego tkanki, zaburzenia w zawartości wody i cholesterolu oraz rozrost komórek, prowadzący do zgrubienia naskórka. [przypisy: osteopatia Warszawa, hurtownia tapicerska, Upadłość transgraniczna ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia tapicerska osteopatia Warszawa Upadłość transgraniczna