Posted by on 16 września 2018

Druga hipoteza, którą można traktować łącznie z pierwszą, zakłada, że próba przeuczenia często nie pomaga, dlatego, ponieważ nie rozwiązuje podstawowego problemu. Jeżeli jąkanie się lub niemożność czytania są objawami takich uczuć, jak lęk przed dorosłymi, przekonanie o własnej bezwartościowości i niższości, lub trwoga, że rodzice mogą odejść wtedy żadna ilość praktycznych ćwiczeń i powtórzeń w oparciu o właściwe metody mówienia i czytania nic nie pomoże. Objaw, który staramy się wyleczyć, stał się wyrazem podstawowej trudności w życiu dziecka i będzie ono trwało przy niej uporczywie, niezależnie od tego, jak nierozsądne Wydaje się jego zachowanie dorosłym czy nawet jemu samemu. Pragniemy stwierdzić, że ćwiczenie w mowie lub czytaniu osiągnie powodzenie jedynie o tyle, o ile trudności psychiczne zostaną szczęśliwie usunięte. Bardzo często metody dające najlepszy wynik nie polegają na bezpośrednim zważaniu objawu, a raczej dążą do usunięcia psychologicznego nacisku i dania dziecku możliwości rozwiązania swoich problemów pad opieką psychoterapeuty. Wirginia Axline podaje kilka uderzających osiągnięć używania pewnych technik terapii zabawowej W pracy z grupą trzydziestu siedmiu dzieci opóźnionych w czytaniu. Nauczycielka psychoterapeuta stworzyła atmosferę, w której dzieci nie potrzebowały myśleć o swoich trudnościach w czytaniu – wolno im było bawić się zabawkami, rysować i rozmawiać. [więcej w: worki urostomijne, bliznowata tkanka łączna, trening umiejętności społecznych program ]

Powiązane tematy z artykułem: bliznowata tkanka łączna trening umiejętności społecznych program worki urostomijne

Posted by on 16 września 2018

Druga hipoteza, którą można traktować łącznie z pierwszą, zakłada, że próba przeuczenia często nie pomaga, dlatego, ponieważ nie rozwiązuje podstawowego problemu. Jeżeli jąkanie się lub niemożność czytania są objawami takich uczuć, jak lęk przed dorosłymi, przekonanie o własnej bezwartościowości i niższości, lub trwoga, że rodzice mogą odejść wtedy żadna ilość praktycznych ćwiczeń i powtórzeń w oparciu o właściwe metody mówienia i czytania nic nie pomoże. Objaw, który staramy się wyleczyć, stał się wyrazem podstawowej trudności w życiu dziecka i będzie ono trwało przy niej uporczywie, niezależnie od tego, jak nierozsądne Wydaje się jego zachowanie dorosłym czy nawet jemu samemu. Pragniemy stwierdzić, że ćwiczenie w mowie lub czytaniu osiągnie powodzenie jedynie o tyle, o ile trudności psychiczne zostaną szczęśliwie usunięte. Bardzo często metody dające najlepszy wynik nie polegają na bezpośrednim zważaniu objawu, a raczej dążą do usunięcia psychologicznego nacisku i dania dziecku możliwości rozwiązania swoich problemów pad opieką psychoterapeuty. Wirginia Axline podaje kilka uderzających osiągnięć używania pewnych technik terapii zabawowej W pracy z grupą trzydziestu siedmiu dzieci opóźnionych w czytaniu. Nauczycielka psychoterapeuta stworzyła atmosferę, w której dzieci nie potrzebowały myśleć o swoich trudnościach w czytaniu – wolno im było bawić się zabawkami, rysować i rozmawiać. [więcej w: worki urostomijne, bliznowata tkanka łączna, trening umiejętności społecznych program ]

Powiązane tematy z artykułem: bliznowata tkanka łączna trening umiejętności społecznych program worki urostomijne