Posted by on 23 maja 2018

Trwa debata na temat preferowanej metody szacowania naddiagnozy. Po dokładnym przeglądzie dostępnej literatury grupa robocza stwierdziła, że najodpowiedniejszym oszacowaniem naddiagnozy jest różnica w skumulowanych prawdopodobieństwach wykrycia raka piersi u przesiewowych i nieekranowanych kobiet po umożliwieniu wystarczającego czasu realizacji. Grupa robocza Euroscreen obliczyła sumaryczną prognozę nadrozpoznania wynoszącą 6,5% (zakres od do 10%) na podstawie danych z badań w Europie, które skorygowano zarówno pod względem czasu realizacji, jak i współcześnie występujących tendencji w zakresie występowania.27,28. Gdy te same zastosowane, odpowiadające szacunki naddiagnozy w randomizowanych, kontrolowanych badaniach po długim okresie obserwacji od zakończenia badania były podobne (4 do 11%) .30 30 Podobne nieeuropejskie i nowsze europejskie badania obserwacyjne doprowadziły do wyższych oszacowań naddiagnozy. Rak piersi wywołany promieniowaniem jest problemem u kobiet, którym oferuje się badania przesiewowe. Szacowane skumulowane ryzyko zgonu z powodu raka piersi z powodu promieniowania z mammograficznego badania przesiewowego wynosi od do 10 na 100 000 kobiet, w zależności od wieku oraz częstotliwości i czasu trwania badań przesiewowych. Jest on mniejszy co najmniej o 100 razy niż szacuje się liczbę zgonów z powodu raka piersi, którym uniemożliwia się mammograficzne badania przesiewowe w szerokim zakresie wiekowym31.
Po dokładnej ocenie równowagi między korzyściami i niekorzystnymi skutkami mammograficznych badań przesiewowych, grupa robocza stwierdziła, że istnieje korzyść netto z zapraszania kobiet w wieku od 50 do 69 lat na otrzymywanie badań przesiewowych. Opracowano szereg innych technik obrazowania w celu diagnozy, z których część jest badana pod kątem badań przesiewowych. Tomosynteza, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) (z użyciem lub bez podawania kontrastowego materiału), ultrasonografia (ręczna lub automatyczna), tomografia emisyjna pozytronowa i mammografia emisyjna pozytonowa były lub są badane pod kątem ich wartości jako uzupełniających metod badań przesiewowych w szczególności populacja ogólna lub kobiety o wysokim ryzyku.
Dowody na badanie przesiewowe populacji za pomocą innych technik obrazowania opierają się wyłącznie na danych pochodzących z badań obserwacyjnych. Zastosowanie ultrasonografii wspomagającej u kobiet z gęstym biustem i negatywne wyniki mammografii mogą zwiększyć wskaźnik wykrywania nowotworów, ale także zwiększają wyniki fałszywie pozytywnych badań przesiewowych.32 W porównaniu z samą mammografią, mammografia z tomosyntezą zwiększa wskaźniki wykrywania zarówno in situ i raka inwazyjnego i może zmniejszyć wyniki fałszywie dodatniego przesiewu33; jednak dowody na zmniejszenie śmiertelności z powodu raka piersi były niewystarczające (Tabela 1), a dawka promieniowania otrzymywana podczas podwójnej akwizycji jest zwiększona.
Kliniczne badanie piersi jest prostą i niedrogą techniką. W trzech badaniach, w których losowo przydzielono kobiety do badania klinicznego lub bez badań przesiewowych, rak piersi wykryty na początku badania i we wczesnych latach badań był w młodszej grupie kobiet w mniejszym rozmiarze i mniej zaawansowany niż w tym ostatnim.34-36 Wyniki dotyczące śmiertelności z powodu raka piersi nie zostały jeszcze zgłoszone. Ponadto pięć badań obserwacyjnych, przeprowadzonych głównie w latach 70., dowiodło, że kliniczne badanie piersi w połączeniu z mammograficznym badaniem przesiewowym zwiększyło wskaźnik wykrywania raka piersi o 5 do 10 punktów procentowych w porównaniu z samą mammografią.1
Jak już wcześniej stwierdzono, dostępne dane z randomizowanych, kontrolowanych badań i badań obserwacyjnych na ogół nie wykazały zmniejszenia śmiertelności z powodu raka piersi, gdy samokontrola piersi była prowadzona lub była ćwiczona kompetentnie i regularnie (Tabela 1)
[patrz też: gdynia psycholog, psychiatra Łódź, psycholog warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: gdynia psycholog psychiatra Łódź psycholog warszawa

Posted by on 23 maja 2018

Trwa debata na temat preferowanej metody szacowania naddiagnozy. Po dokładnym przeglądzie dostępnej literatury grupa robocza stwierdziła, że najodpowiedniejszym oszacowaniem naddiagnozy jest różnica w skumulowanych prawdopodobieństwach wykrycia raka piersi u przesiewowych i nieekranowanych kobiet po umożliwieniu wystarczającego czasu realizacji. Grupa robocza Euroscreen obliczyła sumaryczną prognozę nadrozpoznania wynoszącą 6,5% (zakres od do 10%) na podstawie danych z badań w Europie, które skorygowano zarówno pod względem czasu realizacji, jak i współcześnie występujących tendencji w zakresie występowania.27,28. Gdy te same zastosowane, odpowiadające szacunki naddiagnozy w randomizowanych, kontrolowanych badaniach po długim okresie obserwacji od zakończenia badania były podobne (4 do 11%) .30 30 Podobne nieeuropejskie i nowsze europejskie badania obserwacyjne doprowadziły do wyższych oszacowań naddiagnozy. Rak piersi wywołany promieniowaniem jest problemem u kobiet, którym oferuje się badania przesiewowe. Szacowane skumulowane ryzyko zgonu z powodu raka piersi z powodu promieniowania z mammograficznego badania przesiewowego wynosi od do 10 na 100 000 kobiet, w zależności od wieku oraz częstotliwości i czasu trwania badań przesiewowych. Jest on mniejszy co najmniej o 100 razy niż szacuje się liczbę zgonów z powodu raka piersi, którym uniemożliwia się mammograficzne badania przesiewowe w szerokim zakresie wiekowym31.
Po dokładnej ocenie równowagi między korzyściami i niekorzystnymi skutkami mammograficznych badań przesiewowych, grupa robocza stwierdziła, że istnieje korzyść netto z zapraszania kobiet w wieku od 50 do 69 lat na otrzymywanie badań przesiewowych. Opracowano szereg innych technik obrazowania w celu diagnozy, z których część jest badana pod kątem badań przesiewowych. Tomosynteza, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) (z użyciem lub bez podawania kontrastowego materiału), ultrasonografia (ręczna lub automatyczna), tomografia emisyjna pozytronowa i mammografia emisyjna pozytonowa były lub są badane pod kątem ich wartości jako uzupełniających metod badań przesiewowych w szczególności populacja ogólna lub kobiety o wysokim ryzyku.
Dowody na badanie przesiewowe populacji za pomocą innych technik obrazowania opierają się wyłącznie na danych pochodzących z badań obserwacyjnych. Zastosowanie ultrasonografii wspomagającej u kobiet z gęstym biustem i negatywne wyniki mammografii mogą zwiększyć wskaźnik wykrywania nowotworów, ale także zwiększają wyniki fałszywie pozytywnych badań przesiewowych.32 W porównaniu z samą mammografią, mammografia z tomosyntezą zwiększa wskaźniki wykrywania zarówno in situ i raka inwazyjnego i może zmniejszyć wyniki fałszywie dodatniego przesiewu33; jednak dowody na zmniejszenie śmiertelności z powodu raka piersi były niewystarczające (Tabela 1), a dawka promieniowania otrzymywana podczas podwójnej akwizycji jest zwiększona.
Kliniczne badanie piersi jest prostą i niedrogą techniką. W trzech badaniach, w których losowo przydzielono kobiety do badania klinicznego lub bez badań przesiewowych, rak piersi wykryty na początku badania i we wczesnych latach badań był w młodszej grupie kobiet w mniejszym rozmiarze i mniej zaawansowany niż w tym ostatnim.34-36 Wyniki dotyczące śmiertelności z powodu raka piersi nie zostały jeszcze zgłoszone. Ponadto pięć badań obserwacyjnych, przeprowadzonych głównie w latach 70., dowiodło, że kliniczne badanie piersi w połączeniu z mammograficznym badaniem przesiewowym zwiększyło wskaźnik wykrywania raka piersi o 5 do 10 punktów procentowych w porównaniu z samą mammografią.1
Jak już wcześniej stwierdzono, dostępne dane z randomizowanych, kontrolowanych badań i badań obserwacyjnych na ogół nie wykazały zmniejszenia śmiertelności z powodu raka piersi, gdy samokontrola piersi była prowadzona lub była ćwiczona kompetentnie i regularnie (Tabela 1)
[patrz też: gdynia psycholog, psychiatra Łódź, psycholog warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: gdynia psycholog psychiatra Łódź psycholog warszawa