Kryptogenny udar i leżące u podstaw migotanie przedsionków AD 4

Kwi. 19, 2018 by

W przypadku pacjentów w obu grupach wizyty kontrolne zaplanowano na 1, 6 i 12 miesięcy, a następnie co 6 miesięcy, aż do zamknięcia badania, z nieplanowanymi wizytami w przypadku pojawienia

Kryptogenny udar i leżące u podstaw migotanie przedsionków AD 3

Kwi. 19, 2018 by

Sponsor (Medtronic) miał nieobowiązkowe członkostwo w komitecie sterującym, asystował przy projektowaniu badania, gromadzeniu danych i analizie danych, proponowanej treści technicznej dla rękopisu i przyczynił się do przeglądu manuskryptu, ale nie

Kryptogenny udar i leżące u podstaw migotanie przedsionków AD 2

Kwi. 19, 2018 by

Jednak różnice między badaniami pod względem kryteriów kwalifikowalności, punktów końcowych i czasu trwania monitorowania utrudniają przełożenie tych wniosków na zmiany w praktyce klinicznej.32 Obecne wytyczne sugerują, że należy wykonać 24

Kryptogenny udar i leżące u podstaw migotanie przedsionków

Kwi. 19, 2018 by

Aktualne wytyczne zalecają co najmniej 24 godziny monitorowania elektrokardiograficznego (EKG) po udarze niedokrwiennym, aby wykluczyć migotanie przedsionków. Jednak nie ustalono najbardziej skutecznego czasu trwania i rodzaju monitorowania, a przyczyna udaru